قیمت کلیه محصولات بدون در نظر گرفتن %10 مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

قیمت لوله مانیسمان سبک

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت لوله مانیسمان رده 20 چین (شاخه 6 متری) 1/2″

3.363.500

قیمت لوله مانیسمان رده 20 چین (شاخه 6 متری)

3/4″ 4.909.000
قیمت لوله مانیسمان رده 20 چین (شاخه 6 متری) 1″

6.681.500

قیمت لوله مانیسمان رده 20 چین (شاخه 6 متری)

“1/4 1 9.090.500
قیمت لوله مانیسمان رده 20 چین (شاخه 6 متری) “1/2 1

9.818.000

قیمت لوله مانیسمان رده 20 چین (شاخه 6 متری)

2″ 14.681.500
قیمت لوله مانیسمان رده 20 چین (شاخه 6 متری) “1/2 2

21.636.000

قیمت لوله مانیسمان رده 20 چین (شاخه 6 متری)

3″ 29.818.000
قیمت لوله مانیسمان رده 20 چین (شاخه 6 متری) 4″

42.545.500

قیمت لوله مانیسمان رده 20 چین (شاخه 6 متری)

5″ 60.909.000
قیمت لوله مانیسمان رده 20 چین (شاخه 6 متری) 6″

69.727.000

قیمت لوله مانیسمان رده 20 چین (شاخه 6 متری)

8″ 142.727.000
قیمت لوله مانیسمان رده 20 چین (شاخه 6 متری) 10″

163.636.000

قیمت لوله مانیسمان رده 20 چین (شاخه 6 متری)

12″

213.636.000

قیمت لوله مانیسمان رده 40

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت لوله مانیسمان رده 40 چین (شاخه 6 متری) 1/2″

4.000.000

قیمت لوله مانیسمان رده 40 چین (شاخه 6 متری)

3/4″ 6.181.500
قیمت لوله مانیسمان رده 40 چین (شاخه 6 متری) 1″

8.454.500

قیمت لوله مانیسمان رده 40 چین (شاخه 6 متری)

“1/4 1 10.272.500
قیمت لوله مانیسمان رده 40 چین (شاخه 6 متری) “1/2 1

12.090.500

قیمت لوله مانیمسان رده 40 چین (شاخه 6 متری)

2″ 17.545.500
قیمت لوله مانیسمان رده 40 چین (شاخه 6 متری) “1/2 2

28.818.000

قیمت لوله مانیسمان رده 40 چین (شاخه 6 متری)

3″ 37.090.500
قیمت لوله مانیسمان رده 40 چین (شاخه 6 متری) 4″

46.181.500

قیمت لوله مانیسمان رده 40 چین (شاخه 6 متری)

5″ 62.454.500
قیمت لوله مانیسمان رده 40 چین (شاخه 6 متری) 6″

81.818.000

قیمت لوله مانیسمان رده 40 چین (شاخه 6 متری)

8″ 168.181.500
قیمت لوله مانیسمان رده 40 چین (شاخه 6 متری) 10″

236.363.500

قیمت لوله مانیسمان رده 40 چین (شاخه 6 متری)

12″ 331.818.000
قیمت لوله مانیسمان رده 40 اهواز (شاخه 6 متری) 1″

9.065.000

قیمت لوله مانیسمان رده 40 اهواز (شاخه 6 متری)

“1/4 1 11.682.000
قیمت لوله مانیسمان رده 40 اهواز (شاخه 6 متری) “1/2 1

14.206.000

قیمت لوله مانیسمان رده 40 اهواز (شاخه 6 متری)

2″ 17.477.000
قیمت لوله مانیسمان رده 40 اهواز (شاخه 6 متری) “1/2 2

29.907.000

قیمت لوله مانیسمان رده 40 اهواز (شاخه 6 متری)

3″ 35.514.000
قیمت لوله مانیسمان رده 40 اهواز (شاخه 6 متری) 4″

تماس بگیرید

قیمت لوله مانیسمان رده 40 اهواز (شاخه 6 متری)

5″ تماس بگیرید
قیمت لوله مانیسمان رده 40 اهواز (شاخه 6 متری) 6″

تماس بگیرید

قیمت لوله مانیسمان رده 40 دقیق کاوه (شاخه 6 متری)

1″ 8.463.000
قیمت لوله مانیسمان رده 40 دقیق کاوه (شاخه 6 متری) “1/4 1

11.375.000

قیمت لوله مانیسمان رده 40 دقیق کاوه (شاخه 6 متری)

“1/2 1 13.195.000
قیمت لوله مانیسمان رده 40 دقیق کاوه (شاخه 6 متری) 2″

16.835.000

قیمت لوله مانیسمان رده 40 دقیق کاوه (شاخه 6 متری)

“1/2 2

28.210.000

قیمت لوله مانیسمان رده 40 دقیق کاوه (شاخه 6 متری) 3″

32.305.000

قیمت لوله مانیسمان رده 40 دقیق کاوه (شاخه 6 متری)

4″ 42.315.000
قیمت لوله مانیسمان رده 40 دقیق کاوه (شاخه 6 متری) 5″

تماس بگیرید

قیمت لوله مانیسمان رده 40 دقیق کاوه (شاخه 6 متری)

6″ تماس بگیرید
قیمت لوله مانیسمان رده 40 ابهر (شاخه 6 متری) 4″

43.225.000

قیمت لوله مانیسمان رده 40 ابهر (شاخه 6 متری)

5″ 61.880.000
قیمت لوله مانیسمان رده 40 ابهر (شاخه 6 متری) 6″

80.990.000

قیمت لوله مانیسمان رده 80

نام کالا

سایز قیمت(ریال)
قیمت لوله مانیسمان رده 80 چین (شاخه 6 متری) 1/2″

5.818.000

قیمت لوله مانیسمان رده 80 چین (شاخه 6 متری)

3/4″ 8.045.500
قیمت لوله مانیسمان رده 80 چین (شاخه 6 متری) 1″

12.136.000

قیمت لوله مانیسمان رده 80 چین (شاخه 6 متری)

“1/4 1 16.227.000
قیمت لوله مانیسمان رده 80 چین (شاخه 6 متری) “1/2 1

19.863.500

قیمت لوله مانیسمان رده 80 چین (شاخه 6 متری)

2″ 27.090.500
قیمت لوله مانیسمان رده 80 چین (شاخه 6 متری) “1/2 2

43.909.000

قیمت لوله مانیسمان رده 80 چین (شاخه 6 متری)

3″ 57.090.500
قیمت لوله مانیسمان رده 80 چین (شاخه 6 متری) 4″

75.227.000

قیمت لوله مانیسمان رده 80 چین (شاخه 6 متری)

5″ 104.090.500
قیمت لوله مانیسمان رده 80 چین (شاخه 6 متری) 6″

158.636.000

قیمت لوله مانیسمان رده 80 چین (شاخه 6 متری)

8″

308.181.500

قیمت لوله مانیسمان رده 160

نام کالا

سایز

قیمت

قیمت لوله مانیسمان رده 160 چین

1/2″

تماس بگیرید

قیمت لوله مانیسمان رده 160 چین

3/4″

تماس بگیرید

قیمت لوله مانیسمان رده 160 چین

1″

تماس بگیرید

قیمت لوله مانیسمان رده 160 چین

1 1/4″ تماس بگیرید
قیمت لوله مانیسمان رده 160 چین 1 1/2″

تماس بگیرید

قیمت لوله مانیسمان رده 160 چین

2″ تماس بگیرید

قیمت لوله مانیسمان رده 160 چین

2 1/2″

تماس بگیرید

قیمت لوله مانیسمان رده 160 چین 3″

تماس بگیرید

قیمت لوله مانیسمان رده160 چین

4″ تماس بگیرید
قیمت لوله مانیسمان رده 160 چین 5″

تماس بگیرید

قیمت لوله مانیسمان رده 160 چین

6″ تماس بگیرید
قیمت لوله مانیسمان رده 160 چین 8″

تماس بگیرید

قیمت لوله مانیسمان رده 160 چین

10″ تماس بگیرید
قیمت لوله مانیسمان رده 160 چین 12″

تماس بگیرید

قیمت لوله مانیسمان رده 160 چین

14″ تماس بگیرید
قیمت لوله مانیسمان رده 160 چین 16″

تماس بگیرید

لوله مانیسمان

تولید کنندگان لوله مانیسمان

لوله مانیسمان

لوله مانیسمان که به آن لوله بدون درز نیز گفته می شود دارای روش تولید و ساختی است که بدنه ای یک دست و بدون درز دارد و هیچ نوع جوش کاری روی آن صورت نگرفته است.

لوله مانیسمان یا لوله بدون درز در میان لوله های موجود در بازار، اهمیت و کاربرد بسیاری دارد و به دلیل نوع ساخت و تولید ویژه و نبود درز در آن، کابرد خوبی در صنایع حساس دارد.

این لوله به دلیل یکدست بودن و بدون درز بودن، نسبت به سایر لوله ها محکم تر بوده و قیمتی بالاتر از سایر لوله ها دارد.

به دلیل ویژگی ساخت و تولید این لوله موارد استفاده گوناگونی در رده های مختلف و اجرای تاسیسات ساختمان دارد.

قیمت لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان از دیگر لوله های موجود در بازار گران‌ تر است، چرا که روش های خاصی برای تولید این نوع لوله به کار گرفته می‌ شود.

ساخت این نوع لوله از مقاطع فولادی به شکل شمش و از طریق حرارت، کشش، غلطک، عبور از زره و همچنین روش ‌های گریز از مرکز  انجام می ‌شود و این فرآیندها روی قیمت لوله مانیسمان موثر است.

قیمت لوله‌ مانیسمان که مقاوم و بدون درز  است، به دلیل وارداتی بودن و  محدودیت در عرضه آن‌، نوسان چشمگیری را تجربه می کند.

این نوع لوله با توجه به برندهای خارجی و ایرانی که در بازار عرضه می شوند در انواع لوله مانیسمان رده 40، لوله مانیسمان رده 80 و لوله مانیسمان رده 160  قیمت گذاری می شوند.

کاربرد لوله مانیسمان

کاربرد لوله مانیسمان شامل موارد زیادی  است، این لوله های فولادی برای خطوط فشار قوی استفاده می شوند.

کاربرد این لوله برای خطوط هیدرولیک و خطوط نفت و گاز است.

ویژگی منحصر به فرد این لوله و نداشتن درز و جای جوش و یک تکه بودن ، موجب افزایش مقاومت در برابر فشار شده و از ضریب اطمینان بالایی برخوردار است.

کاربرد لوله های فولادی درزدار و انواع لوله فلزی برای نصب در شرایط ویژه مانند فشارهای عملیاتی بالا می باشد.

کاربرد این لوله نسبت به انواع دیگر لوله محدودتر است، اما در صنایع حساس به کارگیری و نصب آن مهم و حیاتی است.

لوله مانیسمان اهواز

لوله مانیسمان نوعی لوله فلزی بدون درز و دارای روش ساخت منحصر به فرد است که موجب ویژگی خاص آن شده و در فشار و دمای بسیار بالا مقاوم است.

این نوع لوله با آلیاژ جنس کربن استیل که طبق استاندارد ASTM A53، APIL 5L ،ASTM A106 تولید می شود که منطبق با استانداردهای جهانی است.

لوله اهواز و سایر انواع لوله های سیاه، لوله های گالوانیزه و … از سایز 1 تا 6 اینچ را با کیفیت مرغوب و استاندارد تولید می کنند که مورد استفاده در تاسیسات ساختمانی است.

این لوله با دو ضخامت، در سایزهای محدود تولید می شود که استاندارد ابعادی لوله مانیسمان نیز مشخص است.

ابعاد لوله مانیسمان اهواز

ابعاد لوله مانیسمان اهواز و مشخصات هندسی آن طبق استاندارد ASME B36.10 است و برای ضخامت از عدد بی بعدی به نام SCEDULE استفاده می شود.

ابعاد لوله اهواز با ضخامتی طبق SCH20، SCH30، SCH40، SCH 80، SCH160… است که در کشور ما به جای SCH از رده استفاده می شود و لوله های مانیسمان رده 20 و رده 30 را لوله مانیسمان اهواز سبک می گویند.

لوله اهواز با دو ضخامت رده سبک و رده 40 تولید و عرضه می شود که این دو ضخامت بسیار پرکاربرد است اما برای مصارف صنعتی به ضخامت های بالاتر نیاز است که لوله مانیسمان اهواز مناسب نیست.

لوله مانیسمان اهواز ، در شاخه های 6 متری و به صورت دو سر کونیک تولید می شود.

تولید لوله مانیسمان

تولید لوله مانیسمان یا بدون درز توسط قالب های مختلف تولید می شود و مستلزم فرآیندی است که طی آن یک شمش فولادی تبدیل به لوله می شود.

تولید این لوله توسط مقاطع چهارگوش نیز امکان پذیر است ولی هزینه را بالا می برد.

برای ساخت  این نوع لوله فلزی بدون درز از استاندارد ASTM به شماره A106 و A53 و استاندارد نفت و گاز API 5L استفاده می شود.

تولید این لوله با ضخامت متفاوت و دستورالعمل های ویژه و استاندارد انجام می شود.

هر چه قدر فشار سیال بیشتر باشد ضخامت لوله نیز افزایش خواهد یافت.

برای تولید این لوله عملیات حرارتی خاصی به کار می رود و روش های مختلف برای ساخت آن، براساس نیازهای منطقه ای و امکانات کارخانه سازنده متغیر است.

برای تولید لوله مانیسمان شمش فولادی تا دمای مشخصی حرارت داده می شود و پس از اینکه به دمای لازم رسید، توسط یک سمبه به درون آن فشار معینی وارد شده و شمش فولادی داغ به شکل لوله در می آید.

به طور کلی تولید این نوع لوله ها با قطرهای کم ساخته می شود، چون ساخت این نوع لوله با قطر زیاد سخت و هزینه بر است.

با توجه به نوسان های بازار، جهت اطلاع از قیمت دقیق و سفارش محصولات با کارشناسان ما در پرشین پایپ در تماس باشید.

021-91005252

021-91005757