مطالب توسط persian price

انواع اسپرینکلر آتش نشانی

اسپرینکلر آتش نشانی چیست؟ یکی از تجهیزات اطفاء حریق اتوماتیک، اسپرینکلر آتش نشانی است که هنگام اطفا حریق به صورت خودکار فعال می شود و با استفاده از سیستم اطفاء حریق آبی موجب خاموش شدن آتش می شود. نحوه عملکرد و طرز کار اسپرینکلر آتش نشانی اسپرینکلر آتش نشانی دارای حباب های شیشه ای حاوی […]