چپقی 45 درجه گالوانیزه

چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای

لیست چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای (1403/04/31)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

عنوان

سایز قیمت (ريال)
قیمت زانو چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای (MECH) مک چین “1/2

320.000

قیمت زانو چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای (MECH) مک چین

“3/4 580.000
قیمت زانو چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای (MECH) مک چین ”1

880.000

قیمت زانو چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای (MECH) مک چین

“1/4 1 1.400.000
قیمت زانو چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای (MECH) مک چین “1/2 1

1.680.000

قیمت زانو چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای (MECH) مک چین

”2 3.500.000
قیمت زانو چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای (MECH) مک چین “1/2 2

4.900.000

قیمت زانو چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای (MECH) مک چین

”3 6.500.000
قیمت زانو چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای (MECH) مک چین ”4

11.500.000

قیمت چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

“1/2 520.000
قیمت چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل “3/4

750.000

قیمت چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای توپی (TUPY) برزیل

”1 1.150.000
قیمت چپقی 45 درجه گالوانیزه زاکو (zaco) چین “1/2

120.000

قیمت چپقی 45 درجه گالوانیزه زاکو (zaco) چین

“3/4 177.000
قیمت چپقی 45 درجه گالوانیزه زاکو (zaco) چین ”1

275.000

قیمت چپقی 45 درجه گالوانیزه زاکو (zaco) چین

“1/4 1 418.000
قیمت چپقی 45 درجه گالوانیزه زاکو (zaco) چین “1/2 1

560.000

قیمت چپقی 45 درجه گالوانیزه زاکو (zaco) چین

”2 825.000
قیمت چپقی 45 درجه گالوانیزه زاکو (zaco) چین “1/2 2

1.140.000

قیمت چپقی 45 درجه گالوانیزه زاکو (zaco) چین

“3 1.770.000
قیمت چپقی 45 درجه گالوانیزه زاکو (zaco) چین ”4

3.160.000

چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده ای

چپقی 45 درجه دنده ای گالوانیزه یکی از اتصالات گالوانیزه دنده ای و از انواع زانویی های صنعت لوله کشی است که از نظر ظاهری با زانویی های معمولی کمی تفاوت دارد.

این قطعه برای ایجاد زاویه 45 درجه و یا فاصله نسبت به سطح نسب به کار برده می شود.

برای تغییر جهت 45 درجه جریان استفاده می شود و مزیت آن نسبت به زانویی زمانی مشخص می شود که سمت دیگر اتصال از داخل دنده شده باشد و آن زمان نمی توان از زانویی استفاده کرد و باید از چپقی استفاده شود.

با توجه به نوسان های بازار، جهت اطلاع از قیمت دقیق و سفارش محصولات با کارشناسان ما در پرشین پایپ در تماس باشید.

021-91005252

021-91005757