لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه سوپرپایپ

سوپرپایپ

برای دریافت لیست قیمت و صدور پیش فاکتور لوله و اتصالات پنج لایه سوپرپایپ با کارشناسان پرشین پایپ تماس بگیرید.

021-91005252

021-91005757

اتصالات پنج لایه سوپرپایپ

اتصالات پنج لایه سوپرپایپ نیز همانند لوله‌های پنج لایه سوپرپایپ، به سیستمی از اتصالات است که برای استفاده در سیستم‌های آب و گاز استفاده می‌شود. این اتصالات با لایه‌های مختلفی ترکیب شده‌اند تا به تطابق با سیستم لوله‌کشی پنج لایه بپردازند.

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه سوپرپایپ (تاریخ 1402/02/03)

شرح کالا

سایز

قیمت

افزودنی بتون _ 682,000
بست U زانو دیواري _ 39,000
بست پلاستیكی روكار 16 15,000
بست پلاستیكی 20 18,000
بست پلاستیكی روكار 25 18,000
بست پلاستیكی روكار 32 24,000
بست خاردار _ 8,000
بست دوپایه سوپرفیكس 110 398,000
بست دوپایه سوپرفیكس 125 499,000
بست دوپایه سوپرفیكس 160 969,000
بست دوپایه سوپرفیكس 40 106,000
بست دوپایه سوپرفیكس 50 147,000
بست دوپایه سوپرفیكس 63 156,000
بست دوپایه سوپرفیكس 75 256,000
بست دوپایه سوپرفیكس 90 259,000
بست روكشدار سوپرفیكس 110 545,000
بست روكشدار سوپرفیكس 125 745,000
بست روكشدار سوپرفیكس 16 144,000
بست روكشدار سوپرفیكس 160 917,000
بست روكشدار سوپرفیكس 20 151,000
بست روكشدار سوپرفیكس 25 167,000
بست روكشدار سوپرفیكس 32 178,000
بست روكشدار سوپرفیكس 40 191,000
بست روكشدار سوپرفیكس 50 205,000
بست روكشدار سوپرفیكس 63 293,000
بست روكشدار سوپرفیكس 75 443,000
بست روكشدار سوپرفیكس 90 483,000
بست روكشدار سوپرفیكس 200 1,125,000
بست روكشدار سوپرفیكس اكسترا 110 791,000
بست روكشدار سوپرفیكس اكسترا 125 1,087,000
بست روكشدار سوپرفیكس اكسترا 16 216,000
بست روكشدار سوپرفیكس اكسترا 160 1,548,000
بست روكشدار سوپرفیكس اكسترا 20 218,000
بست روكشدار سوپرفیكس اكسترا 200 1,678,000
بست روكشدار سوپرفیكس اكسترا 25 239,000
بست روكشدار سوپرفیكس اكسترا 32 254,000
بست روكشدار سوپرفیكس اكسترا 40 264,000
بست روكشدار سوپرفیكس اكسترا 50 281,000
بست روكشدار سوپرفیكس اكسترا 63 420,000
بست روكشدار سوپرفیكس اكسترا 75 639,000
بست روكشدار سوپرفیكس اكسترا 90 701,000
بست ریلی _ 430,000
بست عایق _ 30,000
بست كمربندي (عددی100) 20cm 204,000
بوشن “1 1,946,000
بوشن “3/4 1,048,000
بوشن 2RS ­_ 10,918,000
بوشن 3RS _ 32,051,000
بوشن پرسی 16 1,153,000
بوشن پرسی 20 1,506,000
بوشن پرسی 25 2,389,000
بوشن پرسی 32 3,311,000
بوشن پرسی 40 9,886,000
بوشن پرسی 50 13,664,000
بوشن پرسی كلاسیک 16 914,000
بوشن پرسی كلاسیک 20 1,187,000
بوشن پرسی كلاسیک 25 1,833,000
بوشن پرسی كلاسیک 32 2,811,000
بوشن شیفت 2RS 130mm 31,252,000
بوشن شیفت 2RS 5mm 14,324,000
بوشن شیفت 3RS 210mm 73,214,000
بوشن شیفت 3RS 5mm 24,668,000
پیچ M4 2.5cm 4,000
پیچ M6 2.5cm 14,000
پیچ M8 7cm 32,000
پیچ M8 2.5cm 18,000
پیچ متری سوپرفیکس M10 10cm 44,000
پیچ متری سوپرفیکس M8 10cm 32,000
پیچ متری سوپرفیکس M10 100cm 306,000
پیچ متری سوپرفیکس M8 100cm 226,000
پیچ سوپرفیکس اکسترا M4 2.5cm 6,000
پیچ سوپرفیکس اکسترا M6 2.5cm 15,000
پیچ سوپرفیکس اکسترا M8 2.5cm 20,000
پیچ سوپرفیکس اکسترا M8 7cm 35,000
پیچ متری سوپرفیکس اکستراM10 10cm 44,000
پیچ متری سوپرفیکس اکستراM8 10cm 33,000
پیچ متری سوپرفیکس اکستراM8 100cm 308,000
پیچ متری سوپرفیکس اکستراM8 100cm 229,000
تبدیل پرسی 20*16 1,307,000
تبدیل پرسی 25*16 1,890,000
تبدیل پرسی 20*25 2,122,000
تبدیل پرسی 32*20 2,489,000
تبدیل پرسی 32*25 2,912,000
تبدیل پرسی 40*25 9,992,000
تبدیل پرسی 40*32 10,375,000
بدیل پرسی 50*32 13,752,000
تبدیل پرسی 50*40 13,692,000
تبدیل پرسی کلاسیک 20*16 1,041,000
تبدیل پرسی كلاسیک 15*16 1,569,000
تبدیل پرسی كلاسیک 25*20 1,696,000
تبدیل پرسی كلاسیک 32*20 2,148,000
تبدیل پرسی كلاسیک 32*25 2,471,000
تبدیل روپیچ “1/2*”3/4 669,000
تبدیل روپیچ “1*”3/4 1,205,000
تبدیل توپیچ روپیچ “1×”3/4 1,258,000
تبدیل روپیچ توپیچ “3/4×”1/2 545,000
RS-2 x RS-3 تبدیل ­_ 21,430,000
چپقی “1/2 1,026,000
چپقی “3/4 1,584,000
چپقی پرسی “1*32 4,173,000
چپقی پرسی “1/2*20 2,039,000
چپقی پرسی “1/2 1*40 21,076,000
چپقی پرسی “1/2 1*50 24,974,000
چپقی پرسی “1/2*16 1,772,000
چپقی پرسی “1*25 3,440,000
چپقی پرسی “3/4*20 2,340,000
چپقی پرسی “3/4*25 2,473,000
چپقی پرسی كلاسیک “1/2*16 1,383,000
چپقی پرسی  كلاسیک “1*32 3,198,000
چپقی پرسی كلاسیک “1/2*20 1,475,000
چپقی پرسی كلاسیک “1*25 2,961,000
چپقی پرسی كلاسیک “3/4*20 1,771,000
چپقی پرسی كلاسیک “3/4*25 2,069,000
رابط پرسی 2RS 25 11,414,000
رابط پرسی 2RS 32 11,700,000
رابط پرسی 2RS 40 10,841,000
رابط پرسی 2RS 50 12,055,000
رابط پرسی 2RS 63 13,543,000
رابط پرسی 2RS 75 21,216,000
رابط پرسی 3RS 110 58,435,000
رابط پرسی 3RS 90 49,165,000
رابط پرسی مهره دار “1/2*16 1,596,000
رابط پرسی مهره دار “1/4 1*32 4,230,000
رابط پرسی مهره دار “1/2 1*40 15,693,000
رابط پرسی مهره دار “1/2*20 1,931,000
رابط پرسی مهره دار “1*25 3,110,000
رابط پرسی مهره دار “2*50 18,607,000
رابط پرسی مهره دار “3/4*16 3,733,000
رابط پرسی مهره دار “3/4*20 2,202,000
رابط پرسی مهره دار کلاسیک “1/2*16 1,206,000
رابط پرسی مهره دار کلاسیک “3/4*20 1,579,000
رابط توپیچ پرسی “1/2 1*40 10,758,000
رابط توپیچ پرسی “1/2 1*50 14,135,000
رابط توپیچ پرسی “1/2*16 1,306,000
رابط توپیچ پرسی “1/2*20 1,411,000
رابط توپیچ پرسی “1/4 1*40 10,388,000
رابط توپیچ پرسی “1/4 1*32 4,929,000
رابط توپیچ پرسی “1*25 3,200,000
رابط توپیچ پرسی “1*32 3,581,000
رابط توپیچ پرسی “3/4*25 2,366,000
رابط توپیچ پرسی “3/4*20 1,850,000
رابط توپیچ دنده اي “1*32 3,883,000
رابط توپیچ 2RS “1 10,134,000
رابط توپیچ 2RS “1/2 2 25,400,000
رابط توپیچ 2RS “2 13,685,000
رابط توپیچ 3RS “3 27,754,000
رابط روپیچ 2RS “1/2 2 21,813,000
رابط روپیچ 2RS “2 13,098,000
رابط روپیچ 3RS “3 27,238,000
رابط توپیچ پرسی کلاسیک “1/2*16 955,000
رابط توپیچ پرسی کلاسیک “1/2*20 1,151,000
رابط توپیچ پرسی کلاسیک “1/4 1*32 3,940,000
رابط توپیچ پرسی کلاسیک “1*25 2,275,000
رابط توپیچ پرسی کلاسیک “1*32 2,607,000
رابط توپیچ پرسی کلاسیک “3/4*20 1,553,000
رابط توپیچ پرسی کلاسیک “3/4*25 1,924,000
رابط روپیچ پرسی “1*25 2,933,000
رابط روپیچ پرسی “1*32 3,142,000
رابط روپیچ پرسی “1/2*16 1,065,000
رابط روپیچ پرسی “1/2*20 1,362,000
رابط روپیچ پرسی “1/2 1*40 11,306,000
رابط روپیچ پرسی “1/2 1*50 12,920,000
رابط روپیچ پرسی “1/4 1*40 10,065,000
رابط روپیچ پرسی “1/4 1*32 4,841,000
رابط روپیچ پرسی “2*50 18,174,000
رابط روپیچ پرسی “3/4*20 1,696,000
رابط روپیچ پرسی “3/4*25 2,166,000
رابط روپیچ پرسی “3/4*16 1,363,000
رابط روپیچ دنده ای R1*32 3,951,000
رابط روپیچ پرسی کلاسیک “1/2*16 807,000
رابط روپیچ پرسی کلاسیک “1/2*20 1,031,000
رابط روپیچ پرسی کلاسیک “1/4 1*32 4,055,000
رابط روپیچ پرسی کلاسیک “1*25 1,980,000
رابط روپیچ پرسی کلاسیک “1*32 2,274,000
رابط روپیچ پرسی کلاسیک “3/4*16 1,037,000
رابط روپیچ پرسی کلاسیک “3/4*20 1,220,000
رابط روپیچ پرسی کلاسیک “3/4*25 1,571,000
رابط روپیچ پرسی کلاسیک “1/2*16 807,000
رابط روپیچ سوپروالو I “1/2 1,282,000
رابط روپیچ سوپروالو I “3/4 1,673,000
رابط روپیچ سوپروالو I “3/8 1,282,000
رابط روپیچ سوپروالو T2 “1/2 1,498,000
رابط روپیچ سوپروالو T2 “3/4 1,643,000
رابط روپیچ سوپروالو T2 16 1,167,000
رابط روپیچ سوپروالو T2 20 1,251,000
رابط روپیچ سوپروالو T2 25 1,562,000
رابط توپیچ سوپروالو T2 “1/2 1,506,000
رابط فلنجی x -2RS 65 89,745,000
رابط فلنجی  x -3RS 100 117,830,000
رابط فلنجی  x -3RS 80 116,618,000
روپیچ توپیچ “1 1,596,000
روپیچ توپیچ ”1/2 583,000
روپیچ توپیچ “3/4 750,000
روپیچ توپیچ سوپروالو _ 1,615,000
زانو پرسی 16 1,562,000
زانو پرسی 20 2,016,000
زانو پرسی 25 3,014,000
زانو پرسی 32 3,956,000
زانو پرسی 40 14,072,000
زانو پرسی 50 20,749,000
زانو پرسی کلاسیک 16 1,195,000
زانو پرسی کلاسیک 20 1,636,000
زانو پرسی کلاسیک 25 2,596,000
زانو پرسی کلاسیک 32 3,555,000
زانو پرسی کلاسیک “1/2*20 1,363,000
زانو پرسی کلاسیک “3/4*25 2,140,000
زانو پرسی روپیچ “1/2*16 1,416,000
زانو پرسی روپیچ “1/2*20 1,717,000
زانو پرسی روپیچ “3/4*20 2,257,000
زانو پرسی روپیچ “3/4*25 2,754,000
زانو پرسی روپیچ “1*25 3,590,000
زانو پرسی روپیچ “1*32 4,362,000
زانو پرسی روپیچ “1/4 1*40 20,694,000
زانو پرسی روپیچ کلاسیک “1/2*16 1,100,000
زانو پرسی روپیچ کلاسیک “1*25 2,775,000
زانو دیواري “1/2 1,345,000
زانو دیواري پرسی توپیچ “1/2*16 1,849,000
زانو دیواري پرسی توپیچ “1/2*20 2,011,000
زانو دیواري پرسی توپیچ “3/4*20 2,519,000
زانو دیواري پرسی توپیچ کلاسیک “1/2*16 1,475,000
زانو دیواري پرسی توپیچ کلاسیک “1/2*20 1,658,000
زانو دیواري پرسی توپیچ کلاسیک “3/4*20 2,138,000
زانو دیواري صفحه دار پرسی “3/4*20 3,717,000
زانو دیواري صفحه دار روپیچ “3/4*16 1,877,000
زانودیواري صفحه دار روپیچ “3/4 1,912,000
زانودیواري صفحه دار توپیچ “1/2*16 1,971,000
زانودیواري صفحه دار توپیچ “1/2 1,873,000
زانو سه راه 90 پرسی “1/2*16*20 2,886,000
زانو سه راه 90 پرسی کلاسیک “1/2*16*20 2,432,000
زانو سه راه 90 پرسی كلاسیک “1/2*16*16 2,019,000
زانوسه راه 90  توپیچ “1/2 1,712,000
زانو سه راه 90 پرسی توپیچ “1/2*16*16 2,569,000
زانو سه راه 90 پرسی توپیچ “1/2*20*20 2,807,000
زانو سه راه 90 پرسی توپیچ  كلاسیک “1/2*20*20 2,319,000
زانوسه راه 90صفحه دار روپیچ “3/4 1,680,000
زانو سه راه90صفحه دار روپیچ “3/4*16*16 2,385,000
زانو سه راه90صفحه دار توپیچ “1/2 1,748,000
زانو سه راه 90صفحه دار توپیچ 1/2*16*16 2,344,000
زانو سه راه180صفحه دار توپیچ “1/2 1,731,000
زانو سه راه 180صفحه دار روپیچ “3/4 1,687,000
زانو سه راه180صفحه دار توپیچ 1/2*16*16 2,242,000
زانو سه راه180صفحه دار روپیچ 3/4*16*16 2,196,000
زانویی “1/2 862,000
زانویی “3/4 1,220,000
زانویی45 40 15,342,000
زانویی45 50 20,492,000
زانویی45-2RS “2 16,819,000
زانویی45-3RS “3 42,066,000
زانویی 2RS _ 16,422,000
زانویی 3RS _ 39,966,000
زانویی سوپروالو T2-16طرح قدیم _ 1,573,000
زانویی سوپروالو T2-20طرح قدیم _ 1,678,000
سه راهی 2RS _ 19,014,000
سه راهی 3RS _ 60,438,000
سه راهی “1 2,496,000
سه راهی “1/2 923,000
سه راهی “3/4 1,525,000
سه راه پرسی 16 1,960,000
سه راه پرسی 20 2,762,000
سه راه پرسی 25 4,527,000
سه راه پرسی 32 5,853,000
سه راه پرسی 40 19,572,000
سه راه پرسی 50 26,349,000
سه راه پرسی 20*16*20 2,284,000
سه راه پرسی كلاسیک 16 1,546,000
سه راه پرسی كلاسیک 25 3,331,000
سه راه پرسی كلاسیک 32 5,360,000
سه راه پرسی کلاسیک 20*20*20 2,129,000
سه راه پرسی توپیچ 16*”1/2*16 2,317,000
سه راه پرسی توپیچ 20*”3/4*20 4,945,000
سه راه پرسی توپیچ 20*”1/2*20 2,419,000
سه راه پرسی توپیچ 25*”1/2*25 5,124,000
سه راه پرسی توپیچ 32*”1/2*32 6,185,000
سه راه پرسی توپیچ 32*”3/4*32 5,280,000
سه راه پرسی توپیچ 40*”3/4*40 17,126,000
سه راه پرسی توپیچ 50*”1*50 25,057,000
سه راه پرسی توپیچ 25*”3/4*25 4,598,000
سه راه پرسی روپیچ 16*”1/2*16 4,970,000
سه راه پرسی روپیچ 25*”3/4*25 2,864,000
سه راه پرسی روپیچ 32*”3/4*32 3,874,000
سه راه پرسی توپیچ کلاسیک 16*”1/2*16 1,834,000
سه راه پرسی توپیچ کلاسیک 20*”1/2*20 1,975,000
سه راه پرسی روپیچ کلاسیک 25*”3/4*25 2,914,000
سه راه پرسی روپیچ کلاسیک “32*3/4*32 3,796,000
سه راه تبدیل پرسی 20*16*16 2,152,000
سه راه تبدیل پرسی 25*16*16 2,978,000
سه راه تبدیل پرسی 16*20*16 2,289,000
سه راه تبدیل پرسی 20*20*16 2,651,000
سه راه تبدیل پرسی 25*20*16 3,092,000
سه راه تبدیل پرسی 20*25*16 3,410,000
سه راه تبدیل پرسی 25*25*16 3,768,000
سه راه تبدیل پرسی 25*16*20 2,992,000
سه راه تبدیل پرسی 25*20*20 3,497,000
سه راه تبدیل پرسی 20*25*20 3,300,000
سه راه تبدیل پرسی 25*16*25 3,363,000
سه راه تبدیل پرسی 25*20*25 3,763,000
سه راه تبدیل پرسی 32*25*25 4,663,000
سه راه تبدیل پرسی 25*32*25 5,037,000
سه راه تبدیل پرسی 32*16*32 4,816,000
سه راه تبدیل پرسی 32*20*32 5,248,000
سه راه تبدیل پرسی 32*25*32 5,489,000
سه راه تبدیل پرسی 40*25*32 19,804,000
سه راه تبدیل پرسی 40*32*32 19,280,000
سه راه تبدیل پرسی 32*50*32 24,919,000
سه راه تبدیل پرسی 40*20*40 19,187,000
سه راه تبدیل پرسی 40*25*40 19,225,000
سه راه تبدیل پرسی 50*25*40 25,439,000
سه راه تبدیل پرسی 40*32*40 19,359,000
سه راه تبدیل پرسی 50*25*50 25,463,000
سه راه تبدیل پرسی 50*32*50 25,752,000
سه راه تبدیل پرسی 50*40*50 25,704,000
سه راه تبدیل پرسی كلاسیک 20*25*16 2,644,000
سه راه تبدیل پرسی كلاسیک 16*20*16 1,954,000
سه راه تبدیل پرسی كلاسیک 20*20*16 1,954,000
سه راه تبدیل پرسی كلاسیک 20*25*20 2,688,000
سه راه تبدیل پرسی كلاسیک 25*16*25 2,818,000
سه راه تبدیل پرسی كلاسیک 20*20*25 2,746,000
سه راه تبدیل پرسی كلاسیک 25*20*25 2,914,000
سه راه تبدیل پرسی کلاسیک 20*16*16 1,769,000
سه راه تبدیل پرسی کلاسیک 25*16*16 2,307,000
سه راه تبدیل پرسی کلاسیک 25*20*16 2,450,000
سه راه تبدیل پرسی کلاسیک 25*25*16 2,857,000
سه راه تبدیل پرسی کلاسیک 20*16*20 1,912,000
سه راه تبدیل پرسی کلاسیک 25*16*20 2,409,000
سه راه تبدیل پرسی کلاسیک 32*25*25 4,124,000
سه راه تبدیل پرسی کلاسیک 25*32*25 4,490,000
سه راه تبدیل پرسی کلاسیک 32*16*32 4,142,000
سه راه تبدیل پرسی کلاسیک 32*20*32 4,377,000
سه راه تبدیل پرسی کلاسیک 32*25*32 4,765,000
مغزي “1 1,247,000
مغزي “1/2 442,000
مغزي “3/4 708,000
مغزي طرح قدیم “3/4 703,000
مغزي بلند 40mm 1,088,000
مغزي بلند 50mm 1,222,000
مغزي بلند 60mm 1,412,000
مغزي بلند 70mm 1,481,000
مغزي رابط “1 1,362,000
مغزي رابط “1/2 501,000
مغزي رابط “3/4 831,000
مغزي رابط طرح قدیم “3/4 834,000
درپوش توپیچ “1 886,000
درپوش توپیچ “1/2 978,000
درپوش روپیچ “1 888,000
لوله سوپرپایپ ( ساخت آلمان) 40 3,846,000
لوله سوپرپایپ ( ساخت آلمان) 50 5,162,000
لوله سوپرپایپ ( ساخت آلمان) 63 7,893,000
لوله سوپرپایپ ( ساخت آلمان) 75 15,016,000
لوله سوپرپایپ ( ساخت آلمان) 90 22,924,000
لوله سوپرپایپ ( ساخت آلمان) 110 39,169,000
لوله سوپرپایپ 16mm 284,000
لوله سوپرپایپ 20mm 436,000
لوله سوپرپایپ 25mm 696,000
لوله سوپرپایپ 32mm 1,084,000
لوله سوپرپایپ LT16 _ 215,000
PEX/AL/PEX 16 سوپرپایپ لوله _ 289,000
لوله سوپرپایپ LT20 _ 328,000
PEX/AL/PEX 20 سوپرپایپ لوله _ 430,000
لوله سوپرپایپ LT25 _ 501,000
PEX/AL/PEX 25 سوپرپایپ لوله _ 696,000
لوله سوپرپایپ LT32 _ 800,000
PEX/AL/PEX 32 سوپرپایپ لوله _ 1,084,000
M10  مهره _ 22,000
M4  مهره _ 3,000
M6  مهره _ 6,000
M8  مهره _ 9,000
مهره سوپرفیكس اكسترا M10 _ 28,000
مهره سوپرفیكس اكسترا M4 _ 4,000
مهره سوپرفیكس اكسترا  M4 _ 8,000
مهره سوپرفیكس اكسترا M8 _ 10,000
مهره ماسوره “1/2*20 1,048,000
مهره ماسوره “1*25 2,028,000
مهره ماسوره “3/4*20 898,000
مهره ماسوره “3/4*25 1,540,000
مهره ماسوره “1/2*16 581,000
مهره ماسوره یورو “3/4*16 931,000
واشر تخت M10 _ 6,000
واشر تخت M4 _ 1,000
واشر تخت M6 _ 3,000
واشر تخت M8 _ 4,000
واشر تخت سوپرفیكس اكسترا M10 _ 7,000
واشر تخت سوپرفیكس اكسترا M4 _ 2,000
واشر تخت سوپرفیكس اكسترا M6 _ 3,000
واشر تخت سوپرفیكس اكسترا M8 _ 4,000
واشر فنري  M10 _ 6,000
واشر فنري  M8 _ 4,000
واشر فنری سوپرفیكس اكسترا M10 _ 6,000
واشر فنری سوپرفیكس اكسترا M8 _ 4,000
فنر براي لوله 16 539,000
فنر براي لوله 20 776,000
فنر براي لوله 25 914,000
فنر براي لوله 32 1,316,000
فنر رو براي لوله 16 883,000
فنر رو براي لوله 20 1,007,000
فنر رو براي لوله 25 1,179,000
جعبه كلكتور گرمایش كفی 450mm 11,680,000
جعبه كلكتور گرمایش كفی 530mm 13,822,000
جعبه كلكتور گرمایش كفی 680mm 15,321,000
جعبه كلكتور گرمایش كفی 830mm 16,441,000
درب جعبه كلكتور گرمایش كفی 1030mm 10,913,000
درب جعبه كلكتور گرمایش كفی 450mm 6,361,000
درب جعبه كلكتور گرمایش كفی 530mm 6,774,000
درب جعبه كلكتور گرمایش كفی 680mm 7,286,000
درب جعبه كلكتور گرمایش كفی 830mm 8,459,000
درپوش پلاستیكی براي تست آبی _ 54,000
درپوش پلاستیكی براي تست قرمز _ 54,000
كالیبراتور 16 11,805,000
كالیبراتور 20 13,013,000
كالیبراتور 25 13,625,000
كالیبراتور 32 14,527,000
كالیبراتور 40 16,315,000
كالیبراتور 50 18,748,000
كالیبراتور 63 22,564,000
كالیبراتور 75 34,003,000
كالیبراتور سه طرفه 25-16-20 21,797,000
كلكتور سوپروالو _ 25,397,000
كلكتور 2 انشعابی _ 3,531,000
كلكتور 3 انشعابی _ 4,684,000
كلكتور 4 انشعابی _ 6,083,000
كلكتور دو انشعابی SS براي گرمایش كفی _ 54,592,000
كلكتور دو انشعابی SS با دبی سنج _ 59,904,000
كلكتور سه انشعابی SS براي گرمایش كفی _ 67,942,000
كلكتور سه انشعابی SS با دبی سنج _ 77,667,000
كلكتور چهار انشعابی SS با دبی سنج _ 97,197,000
كلكتور چهار انشعابی SS براي گرمایش كفی _ 86,534,000
كلكتور پنج انشعابی SS با دبی سنج _ 115,376,000
كلكتور پنج انشعابی SS براي گرمایش كفی _ 100,293,000
كلكتور شش انشعابی SS با دبی سنج _ 135,352,000
كلكتور شش انشعابی SS براي گرمایش كفی _ 115,836,000
كلكتور هفت انشعابی SS با دبی سنج _ 153,100,000
كلكتور هفت انشعابی SS براي گرمایش كفی _ 131,352,000
لكتور هشت انشعابی SS با دبی سنج _ 173,064,000
كلكتور هشت انشعابی SS براي گرمایش كفی _ 146,883,000
كلكتور نه انشعابی SS با دبی سنج _ 193,042,000
كلكتور نه انشعابی SS براي گرمایش كفی _ 162,875,000
كلكتور ده انشعابی SS با دبی سنج _ 213,403,000
كلكتور ده انشعابی SS براي گرمایش كفی _ 178,121,000
حلقه فک مدوالر 63 338,494,000
حلقه فک مدوالر 110 601,301,000
حلقه فک مدوالر 75 413,397,000
حلقه فک مدوالر 90 563,720,000
جعبه كلكتور گرمایش كفی 1030mm 18,868,000
شیر سوپروالو S1 20 6,788,000
شیر سوپروالو S1 25 7,612,000
شیر سوپروالو S1 32 10,468,000
شیر سوپروالو S2 _ 5,757,000
شیر سوپروالو S3 _ 7,415,000
شیر سوپروالو S4 _ 9,518,000
شیر سوپروالو T1 16 8,941,000
شیر سوپروالو T1 20 9,077,000
شیر سوپروالو T1 25 9,868,000
شیر سوپروالو T1 32 11,954,000
شیر سوپروالو T2 _ 8,363,000
شیر توپی روپیچ توپیچ (جفت) “1 13,105,000
شیر كنترل/ بالانسینگ كلكتور ­_ 33,240,000
شیر توپی روپیچ توپیچ “1*”3/4 13,105,000
سرشیر اهرمی سوپروالو – كروم مات _ 3,187,000
سرشیر برقی _ 16,976,000
سرشیر برقی 24W 17,181,000
سرشیر برقی براي شیر كنترل كلكتور _ 17,895,000
سرشیر گرد سوپروالو – كروم مات _ 3,014,000
سرشیر اهرمی سوپروالو – كروم _ 1,561,000
سرشیر اهرمی سوپروالو – كروم _ 1,538,000
صفحه دراي وال سوپروالو _ 389,000
صفحه دیواري تک 73mm 145,000
صفحه دیواري دوبل 153mm 292,000
صفحه دیواري رادیاتور 500mm 739,000
صفحه دیواري قوسدار 250mm 457,000
صفحه نصب افقی سوپرفیكس U _ 583,000
صفحه نصب افقی سوپرفیكس U اكسترا _ 647,000
صفحه نصب عمودي سوپرفیكس U _ 583,000
صفحه نصب عمودي سوپرفیكس U اكستر _ 647,000
فک پرس روتنبرگر 16 75,550,000
فک پرس روتنبرگر 40 89,348,000
فک پرس روتنبرگر 50 94,670,000
فک پرس روتنبرگر 20 75,550,000
فک پرس روتنبرگر 25 75,550,000
فک پرس روتنبرگر 32 75,550,000
پایه براي ترموستات 75-Tنقرهاي _ 4,640,000
پایه دیواري سوپرفیكس U _ 680,000
پایه فک مدوالر (63تا110) _ 158,411,000
پایه دوبل سوپروالو _ 1,404,000
پایه دیواري سوپرفیكس U اكسترا _ 724,000
پرس دستی بدون تویی 16 77,431,000
پرس دستی بدون تویی 20 77,431,000
تراز رادیاتور _ 7,132,000
ترموستات بیسیم 75-T سفید _ 40,599,000
ترموستات بیسیم 75-T طوسی _ 40,599,000
ترموستات بیسیم 75-T نقره اي _ 40,599,000
ترموستات دو خروجی TH20 – توكار _ 13,434,000
ترمینال ویژه C56و کنترلر DEM I76 _ 229,669,000
ترمینال ویژه R10 _ 12,366,000
تویی پرس دستی 16 13,389,000
تویی پرس دستی 20 13,389,000
ته بند پرسی 16 706,000
ته بند پرسی 20 2,851,000
ته بند پرسی 25 3,733,000
ته بند پرسی 32 4,665,000
ته بند پرسی كلاسیک 16 581,000
ته بند سوپروالو 2T-طرح قدیم _ 1,051,000
تیغه یدكی قیچی لوله بر تایوانی _ 1,271,000
تیغه یدكی لوله بر(63-25) _ 3,180,000
پایه براي ترموستات 75-T سفید _ 2,549,000
پایه براي ترموستات 75-Tطوسی _ 2,910,000
چسب دوطرفه _ 106,000
خمكن سوپرفیكس _ 22,069,000
دستگاه پرس برقی رومكس 3000 ­_ 620,101,000
دستگاه پرس هیدروالكتریک 110 UP _ 824,761,000
رله پمپ (برای ترمینال ویژه R10) ­_ 1,979,000
سرپوش سوپرفیكس U _ 29,000
سوپرفیكس U 2m 4,390,000
سوپرفیکس U اکسترا 2m 4,611,000
M سوپرفیكس _ 545,000
سوپرفیكس M اكسترا _ 637,000
سوپرفیكس تخت 2m 2,273,000
سوپرفیكس تخت اكسترا 2m 2,415,000
سه راه سوپروالو T2 16 طرح قدیم _ 2,101,000
عایق كناري _ 55,000
قیچی عمودبر براي اندازه هاي 14-16-20 _ 12,894,000
قیچی لوله بر تایوانی _ 3,335,000
گیج فشار سوپروالو I _ 11,091,000
لوله بر 63*25mm 27,099,000
لوله خرطومی مشكی 20m 108,000
لوله خم كن براي اندازه هاي (14تا35) _ 61,006,000
لوله خمكن براي اندازه هاي(32تا16) _ 139,393,000
نایلون حباب دار متالایز M2 322,000
مجموعه ابزار از(63تا 110mm) _ 200,407,000
مجموعه شیر سوپروالو Iو رابط روپیچ “1/2 _ 4,347,000
مجموعه شیر سوپروالو Iو رابط روپیچ “3/4 _ 4,734,000
مجموعه شیر سوپروالو Iو رابط روپیچ “3/8 _ 4,347,000
مجموعه ي دورپوش دوبل سوپروالو – سفید _ 1,739,000
مجموعه ي دورپوش دوبل سوپروالو – كروم _ 2,065,000
مجموعه ي دورپوش دوبل سوپروالو – كروم مات _ 2,501,000
مجموعه ي دورپوش سوپروالو- كروم مات _ 1,785,000
مهار بند پیچ متري سوپرفیكس M8 _ 395,000
مهاربند پیچ متري سوپرفیكس M10 _ 406,000
یدکی رینگ تفلون DN15(جفت) طرح قدیم _ 121,000
یدکی رینگ تفلون DN8(جفت) طرح قدیم _ 121,000
یدكی مجموعه ي دورپوش سوپروالو – كروم _ 836,000
یدکی مکانیزم سوپروالوDN15(جفت) طرح قدیم _ 2,869,000
یدكی مكانیزم سوپروالو S طرح قدیم _ 1,667,000
یدکی مکانیزم سوپروالو T1-DN8 طرح قدیم _ 2,743,000
یدكی مكانیزم ضد رسوب سوپروالو DN15 طرح قدیم _ 3,065,000

ویژگی‌های اتصالات پنج لایه سوپرپایپ

اتصالات پنج لایه سوپرپایپ معمولاً از جنس پلیمری مانند پلی‌اتیلن با کیفیت بالا (HDPE) ساخته می‌شوند.

این اتصالات دارای ویژگی‌های زیر هستند:

سهولت نصب

اتصالات پنج لایه سوپرپایپ با استفاده از سیستم قفلی یا قفل فشاری قابل نصب هستند. این سیستم‌ها اجازه می‌دهند که اتصالات به راحتی و بدون نیاز به ابزارهای خاصی به لوله‌ها متصل شوند.

عدم نیاز به جوشکاری

در مقایسه با اتصالات فلزی، اتصالات پنج لایه سوپرپایپ نیازی به جوشکاری ندارند.

این اتصالات با ترکیب لایه‌های مختلف و با استفاده از سیستم قفلی به لوله‌ها متصل می‌شوند.

هم‌سطحی

اتصالات پنج لایه سوپرپایپ با لایه‌های لوله‌های مربوطه هم‌سطحی بوده و از نقاط ضعف احتمالی جوشکاری فلزات جلوگیری می‌کنند.

این ویژگی باعث می‌شود که اتصالات محکم و بدون نشتی را در سیستم لوله‌کشی فراهم کنند.

مقاومت شیمیایی

اتصالات پنج لایه سوپرپایپ مقاومت بالایی در برابر خوردگی و تاثیرات شیمیایی دارند. بنابراین، می‌توانند در برابر مواد شیمیایی مختلف مورد استفاده قرار بگیرند.

عمر مفید بالا

به علت استفاده از مواد پلیمری مرغوب و مقاوم، اتصالات پنج لایه سوپرپایپ دارای عمر مفید بالایی هستند و تحمل طولانی مدت را در شرایط مختلف تامین می‌کنند.

اتصالات پنج لایه سوپرپایپ به عنوان جزئی از سیستم لوله‌کشی پنج لایه، باعث افزایش کیفیت و کارایی سیستم آب و گاز در مقایسه با سیستم‌های سنتی می‌شوند.

لوله و اتصالات پنج لایه یا سوپرپایپ

لوله و اتصالات پنج لایه یا سوپرپایپ، یک نوع سیستم لوله‌کشی است که برای استفاده در سیستم‌های آب و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این سیستم لوله‌کشی متشکل از پنج لایه است که هر یک وظیفه‌های خاصی را بر عهده دارند.

لایه‌های مختلف عبارتند از:

لایه داخلی

این لایه از مواد بدون سم و ضدباکتری تشکیل شده است و در تماس با آب یا گاز قرار می‌گیرد.

هدف اصلی این لایه جلوگیری از تغییر کیفیت آب یا گاز و جلبک‌زایی است.

لایه دوم

این لایه از پلی‌اتیلن برفوران (PERT) ساخته شده است که خواص حرارتی و مقاومتی بالایی دارد.

این لایه به منظور کاهش انبساط و تغییر شکل لوله در پاسخ به تغییرات دما مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لایه سوم

این لایه از آلومینیوم صنعتی تشکیل شده است و وظیفه اصلی آن جلوگیری از نفوذ هر گونه اکسیژن یا نور به لوله است.

همچنین، این لایه به عنوان یک باریکه محافظ نسبت به فشارهای بالا و ضربات مکانیکی عمل می‌کند.

لایه چهارم

این لایه از پلی‌اتیلن برفوران (PERT) تشکیل شده است که خواص حرارتی و مقاومتی بالایی دارد و جلوگیری از تشکیل ترک و خوردگی در لوله را تضمین می‌کند.

لایه پنجم

این لایه از پلی‌اتیلن با کیفیت بالا (HDPE) تشکیل شده است که مقاومت بالا در برابر ضربات مکانیکی و تغییرات فشار را فراهم می‌کند.

همچنین، این لایه به عنوان لایه پایه عمل می‌کند و لوله را در برابر خمش و تغییر شکل حفظ می‌کند.

لوله و اتصالات پنج لایه سوپرپایپ به دلیل ویژگی‌های ذکر شده، مقاومت بالا در برابر فشار، حرارت، خوردگی، و تغییر شکل دارد.

همچنین، این سیستم لوله‌کشی نسبت به رسوبات و چسبیدگی کمتر حساس است و عمر مفید بیشتری دارد.

با توجه به نوسان های بازار، جهت اطلاع از قیمت دقیق و سفارش محصولات با کارشناسان ما در پرشین پایپ در تماس باشید.

021-91005252

021-91005757