لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه سوپرپایپ

سوپرپایپ

برای دریافت لیست قیمت و صدور پیش فاکتور لوله و اتصالات پنج لایه سوپرپایپ با کارشناسان پرشین پایپ تماس بگیرید.

021-91005252

021-91005757

اتصالات پنج لایه سوپرپایپ

اتصالات پنج لایه سوپرپایپ نیز همانند لوله‌های پنج لایه سوپرپایپ، به سیستمی از اتصالات است که برای استفاده در سیستم‌های آب و گاز استفاده می‌شود. این اتصالات با لایه‌های مختلفی ترکیب شده‌اند تا به تطابق با سیستم لوله‌کشی پنج لایه بپردازند.

لیست قیمت لوله پنج لایه سوپرپایپ

عنوان

سایز قیمت (ريال)
قیمت لوله سوپرپایپ 16mm

284.000

قیمت لوله سوپرپایپ

20mm 458.000
قیمت لوله سوپرپایپ 25mm

731.000

قیمت لوله سوپرپایپ

32mm 1.138.000
قیمت لوله سوپرپایپ (ساخت آلمان) 40

4.038.000

قیمت لوله سوپرپایپ (ساخت آلمان)

50 5.420.000
قیمت لوله سوپرپایپ (ساخت آلمان) 63

8.288.000

قیمت لوله سوپرپایپ (ساخت آلمان)

75 15.767.000
قیمت لوله سوپرپایپ (ساخت آلمان) 90

24.070.000

قیمت لوله سوپرپایپ (ساخت آلمان)

110 41.127.000
قیمت لوله سوپرپایپ LT 16mm

226.000

قیمت لوله سوپرپایپ LT

20mm 344.000
قیمت لوله سوپرپایپ LT 25mm

526.000

قیمت لوله سوپرپایپ LT

32mm 840.000
قیمت لوله پنج لایه سوپرپایپ (pex-al-pex) 16mm

303.000

قیمت لوله پنج لایه سوپرپایپ (pex-al-pex)

20mm 452.000
قیمت لوله پنج لایه سوپرپایپ (pex-al-pex) 25mm

731.000

قیمت لوله پنج لایه سوپرپایپ (pex-al-pex)

32mm

1.138.000

لیست قیمت اتصالات رزوه ای پنج لایه سوپرپایپ

عنوان

سایز قیمت (ريال)
بوشن سوپرپایپ “3/4

1.155.000

بوشن سوپرپایپ

“1 2.145.000
زانویی سوپرپایپ “1/2

950.000

زانویی سوپرپایپ

“3/4 1.345.000
زانو دیواری صفحه دار توپیچ سوپرپایپ 16×”1/2

2.174.000

زانو دیواری صفحه دار روپیچ سوپرپایپ

16×”3/4 2.070.000
زانو دیواری سوپرپایپ “1/2

1.483.000

تبدیل توپیچ “1 به روپیچ “3/4 سوپرپایپ

1.453.000
تبدیل توپیچ “1/2 به روپیچ “3/4 سوپرپایپ

601.000

تبدیل روپیچ سوپرپایپ

“1/2×”3/4 773.000
تبدیل روپیچ سوپرپایپ “1×”3/4

1.392.000

چپقی سوپرپایپ

“1/2 1.131.000
چپقی سوپرپایپ “3/4

1.746.000

درپوش توپیچ سوپرپایپ

“1 977.000
درپوش توپیچ سوپرپایپ “1/2

1.078.000

درپوش روپیچ سوپرپایپ

“1 979.000
رابط توپیچ دنده ای سوپرپایپ 32×”1

4.281.000

رابط توپیچ دنده ای سوپرپایپ

32×R1 4.356.000
روپیچ توپیچ سوپرپایپ “1

1.760.000

روپیچ توپیچ سوپرپایپ

“1/2 643.000
روپیچ توپیچ سوپرپایپ “3/4

827.000

سه راهی سوپرپایپ

“1 2.752.000
سه راهی سوپرپایپ “1/2

1.017.000

سه راهی سوپرپایپ

“3/4 1.681.000
مغزی سوپرپایپ “1

1.441.000

مغزی سوپرپایپ

“1/2 510.000
مغزی سوپرپایپ “3/4

818.000

مغزی طرح قدیم سوپرپایپ

“3/4 775.000
مغزی بلند سوپرپایپ 40mm

1.199.000

مغزی بلند سوپرپایپ

50mm 1.347.000
مغزی بلند سوپرپایپ 60mm

1.557.000

مغزی بلند سوپرپایپ

70mm 1.633.000
مغزی رابط سوپرپایپ “1/2

552.000

مغزی رابط سوپرپایپ

“3/4 917.000
مغزی رابط سوپرپایپ “1

1.502.000

مغزی رابط طرح قدیم سوپرپایپ

“3/4 920.000
مهره ماسوره سوپرپایپ 16×”1/2

641.000

مهره ماسوره سوپرپایپ

20×”1/2 1.155.000
مهره ماسوره سوپرپایپ 20×”3/4

990.000

مهره ماسوره سوپرپایپ

25×”3/4 1.698.000
مهره ماسوره سوپرپایپ 25×”1

2.235.000

لیست قیمت اتصالات پرسی پنج لایه سوپرپایپ

عنوان

سایز قیمت (ريال)
بوشن پرسی سوپرپایپ 16

1.272.000

بوشن پرسی سوپرپایپ

20 1.660.000
بوشن پرسی سوپرپایپ 25

2.633.000

بوشن پرسی سوپرپایپ

32 3.651.000
بوشن پرسی سوپرپایپ 40

10.899.000

بوشن پرسی سوپرپایپ

50 15.064.000
تبدیل پرسی سوپرپایپ 20×16

1.441.000

تبدیل پرسی سوپرپایپ

25×16 2.084.000
تبدیل پرسی سوپرپایپ 25×20

2.339.000

تبدیل پرسی سوپرپایپ

32×20 2.744.000
تبدیل پرسی سوپرپایپ 32×25

3.211.000

تبدیل پرسی سوپرپایپ

40×25 11.017.000
تبدیل پرسی سوپرپایپ 40×32

11.439.000

تبدیل پرسی سوپرپایپ

50×32 15.162.000
تبدیل پرسی سوپرپایپ 50×40

15.096.000

چپقی پرسی سوپرپایپ

16×”1/2 1.954.000
چپقی پرسی سوپرپایپ 20×”1/2

2.248.000

چپقی پرسی سوپرپایپ

20×”3/4 2.580.000
چپقی پرسی سوپرپایپ 25×”3/4

2.727.000

چپقی پرسی سوپرپایپ

25×”1 3.793.000
چپقی پرسی سوپرپایپ 32×”1

4.601.000

چپقی پرسی سوپرپایپ

40×”1/2 1 23.237.000
چپقی پرسی سوپرپایپ 50×”1/2 1

27.534.000

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

16×”1/2 1.760.000
رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ 16×”3/4

4.116.000

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

20×”1/2 2.129.000
رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ 20×”3/4

2.428.000

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

25×”1 3.429.000
رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ 32”1/4 1

4.664.000

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

40×”1/2 1 17.302.000
رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ 50×”2

20.514.000

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

16×”1/2 1.440.000
رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ 20×”1/2

1.556.000

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

20×”3/4 2.040.000
رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ 25×”3/4

2.608.000

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

25×”1 3.528.000
رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ 32×”1

3.948.000

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

32×”1/4 1 5.693.000
رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ 40×”1/4 1

11.452.000

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

40×”1/2 1 11.861.000
رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ 50×”1/2 1

15.584.000

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

16×”1/2 1.118.000
رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ 16×”3/4

1.574.000

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

20×”1/2 1.502.000
رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ 20×”3/4

1.870.000

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

25×”3/4 2.388.000
رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ 25×”1

3.234.000

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

32×”1 3.464.000
رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ 32×”1/4 1

5.591.000

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

40×”1/4 1 11.096.000
رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ 40×”1/2 1

12.465.000

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

50×”1/2 1 14.244.000
رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ 50×”2

20.037.000

زانو پرسی سوپرپایپ

16×16 1.722.000
زانو پرسی سوپرپایپ 20×20

2.223.000

زانو پرسی سوپرپایپ

25×25 3.323.000
زانو پرسی سوپرپایپ 32×32

4.362.000

زانو پرسی سوپرپایپ

40×40 15.515.000
زانو پرسی سوپرپایپ 50×50

22.875.000

زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ

16×”1/2 1.561.000
زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ 20×”1/2

1.893.000

زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ

20×”3/4 2.489.000
زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ 25×”3/4

3.037.000

زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ

25×”1 3.959.000
زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ 32×”1

4.809.000

زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ

40×”1/4 1 22.815.000
زانو دیواری پرسی توپیچ سوپرپایپ 16×”1/2

2.038.000

زانو دیواری پرسی توپیچ سوپرپایپ

20×”1/2 2.218.000
زانو دیواری پرسی توپیچ سوپرپایپ 20×”3/4

2.777.000

زانو دیواری صفحه دار پرسی سوپرپایپ

20×”3/4 4.098.000
زانو سه راه 90 درجه پرسی سوپرپایپ 20×16×”1/2

3.182.000

سه راه پرسی سوپرپایپ

16 2.058.000
سه راه پرسی سوپرپایپ 20

2.900.000

سه راه پرسی سوپرپایپ

25 4.991.000
سه راه پرسی سوپرپایپ 32

6.453.000

سه راه پرسی سوپرپایپ

40 21.579.000
سه راه پرسی سوپرپایپ 50

29.049.000

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ

20×16×16 2.260.000
سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 20×16×20

2.518.000

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ

16×20×16 2.523.000
سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 20×20×16

2.923.000

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ

25×16×16 3.283.000
سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 25×20×16

3.409.000

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ

20×25×16 3.760.000
سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 25×25×16

3.768.000

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ

25×16×20 3.299.000
سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 25×20×20

3.856.000

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ

20×25×20 3.638.000
سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 25×16×25

3.531.000

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ

25×20×25 4.149.000
سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 32×25×25

5.141.000

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ

25×32×25 5.553.000
سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 32×16×32

5.310.000

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ

32×20×32 5.786.000
سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 32×25×32

6.051.000

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ

40×25×32 21.834.000
سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 40×32×32

21.256.000

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ

32×50×32 27.473.000
سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 40×20×40

21.153.000

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ

40×25×40 21.195.000
سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 50×25×40

28.047.000

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ

40×32×40 21.343.000
سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 50×25×50

28.073.000

سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ

50×32×50 28.392.000
سه راه تبدیل پرسی سوپرپایپ 50×40×50

28.338.000

سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ

16×”1/2×16 2.555.000
سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ 20×”3/4×20

5.452.000

سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ

20×”1/2×20 2.667.000
سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ 25×”3/4×25

5.069.000

سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ

25×”1/2×”25 5.649.000
سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ 32×”1/2×32

6.819.000

سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ

32×”3/4×32 5.821.000
سه راه پرسی روپیچ سوپرپایپ 16×”1/2×16

5.219.000

سه راه پرسی روپیچ سوپرپایپ

25×”3/4×25 3.157.000
سه راه پرسی روپیچ سوپرپایپ 32×”3/4×32

4.271.000

سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ

40×”3/4×40 18.881.000
سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ 50×”1×50

27.626.000

زانویی 45 درجه پرسی سوپرپایپ

40×40 16.914.000
زانویی 45 درجه پرسی سوپرپایپ 50×50

22.593.000

ته بند پرسی سوپرپایپ

16 778.000
ته بند پرسی سوپرپایپ 20

1.048.000

ته بند پرسی سوپرپایپ

25 1.372.000
ته بند پرسی سوپرپایپ 32

1.836.000

لیست قیمت اتصالات RS پنج لایه سوپرپایپ

عنوان

سایز قیمت (ريال)
بوشن RS-2 سوپرپایپ

12.037.000

بوشن RS-3 سوپرپایپ

35.337.000
بوشن شیفت RS-2 سوپرپایپ 130mm

34.456.000

بوشن شیفت RS-2 سوپرپایپ

5mm 15.792.000
بوشن شیفت RS-3 سوپرپایپ 210mm

80.719.000

بوشن شیفت RS-3 سوپرپایپ

5mm

27.196.000

تبدیل RS2×RS-3 سوپرپایپ

23.627.000
رابط پرسی RS-2 سوپرپایپ 25

12.584.000

رابط پرسی RS-2 سوپرپایپ

32 12.899.000
رابط پرسی RS-2 سوپرپایپ 40

11.952.000

رابط پرسی RS-2 سوپرپایپ

50 13.291.000
رابط پرسی RS-2 سوپرپایپ 63

14.931.000

رابط پرسی RS-2 سوپرپایپ

75 23.391.000
رابط پرسی RS-3 سوپرپایپ 90

54.204.000

رابط پرسی RS-3 سوپرپایپ

110 64.425.000
رابط توپیچ RS-2 سوپرپایپ “1

11.173.000

رابط توپیچ RS-2 سوپرپایپ

“2 15.087.000
رابط توپیچ RS-2 سوپرپایپ “1/2 2

28.004.000

رابط توپیچ RS-3 سوپرپایپ

“3 30.599.000
رابط روپیچ RS-2 سوپرپایپ “2

14.441.000

رابط روپیچ RS-2 سوپرپایپ

“1/2 2 24.049.000
رابط روپیچ RS-3 سوپرپایپ “3

30.030.000

رابط فلنجی RS-3 سوپرپایپ

80 128.571.000
رابط فلنجی RS-3 سوپرپایپ 100

129.908.000

زانویی 45 درجه RS-2

18.543.000
زانویی 45 درجه RS-3

46.377.000

سه راهی RS-2 سوپرپایپ

20.963.000
سه راهی RS-3 سوپرپایپ

66.633.000

زانویی RS-2 سوپرپایپ

18.105.000
زانویی RS-3 سوپرپایپ

44.062.000

رابط روپیچ دنده ای R1 سوپرپایپ

R1×32

ناموجود

لیست قیمت بست های سوپرپایپ

عنوان

سایز قیمت (ريال)
 بست خاردار

8.000

بست ریلی

475.000
بست عایق

34.000

بست دوپایه سوپرفیکس

40 122.000
بست دوپایه سوپرفیکس 50

154.000

بست دو پایه سوپرفیکس

63 164.000
بست دو پایه سوپرفیکس 75

269.000

بست دو پایه سوپرفیکس

90 272.000
بست دو پایه سوپرفیکس 110

572.000

بست دو پایه سوپرفیکس

125 782.000
بست دو پایه سوپرفیکس 160

872.000

بست روکش دار سوپرفیکس

16 151.000
بست روکش دار سوپرفیکس 20

159.000

بست روکش دار سوپرفیکس

25 175.000
بست روکش دار سوپرفیکس 32

187.000

بست روکش دار سوپرفیکس

40 201.000
بست روکش دار سوپرفیکس 50

215.000

بست روکش دار سوپرفیکس

63 308.000
بست روکش دار سوپرفیکس 75

465.000

بست روکش دار سوپرفیکس

90 507.000
بست روکش دار سوپرفیکس 110

358.000

بست روکش دار سوپرفیکس

125 449.000
بست روکش دار سوپرفیکس 160

963.000

بست روکش دار سوپرفیکس

200 1.181.000
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا 16

216.000

بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا

20 218.000
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا 25

239.000

بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا

32 254.000
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا 40

264.000

بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا

50 281.000
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا 63

420.000

بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا

75 639.000
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا 90

701.000

بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا

110 791.000
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا 125

1.033.000

بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا

160 1.471.000
بست روکش دار سوپرفیکس اکسترا 200

1.678.000

بست کمربندی

20cm 408.000
بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ 16

17.000

بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ

20 20.000
بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ 25

20.000

بست پلاستیکی روکار سوپرپایپ

32

26.000

قیمت کالیبلاتور سوپرپایپ

عنوان

سایز قیمت (ريال)
کالیبراتور سوپرپایپ 16

13.015.000

کالیبراتور سوپرپایپ

20 13.664.000
کالیبراتور سوپرپایپ 25

14.306.000

کالیبراتور سوپرپایپ

32 15.253.000
کالیبراتور سوپرپایپ 40

17.988.000

کالیبراتور سوپرپایپ

50 19.685.000
کالیبراتور سوپرپایپ 63

24.877.000

کالیبراتور سوپرپایپ

75 37.488.000
کالیبراتور سه طرفه 16×20×25

22.88.000

قیمت کلکتور و جعبه سوپرپایپ

عنوان

سایز قیمت (ريال)
کلکتور سوپروالو سوپرپایپ

28.000.000

کلکتور دو انشعابی سوپرپایپ

3.893.000
کلکتور دو انشعابی سوپرپایپ

5.164.000

کلکتور دو انشعابی سوپرپایپ

6.706.000
جعبه کلکتور گرمایش کفی 450mm

12.877.000

جعبه کلکتور گرمایش کفی

530mm 15.239.000
جعبه کلکتور گرمایش کفی 680mm

16.891.000

جعبه کلکتور گرمایش کفی

830mm 18.126.000
جعبه کلکتور گرمایش کفی 1030mm

20.802.000

درب جعبه کلکتور گرمایش کفی

450mm 7.013.000
درب جعبه کلکتور گرمایش کفی 530mm

7.469.000

درب جعبه کلکتور گرمایش کفی

680mm 8.033.000
درب جعبه کلکتور گرمایش کفی 830mm

9.326.000

درب جعبه کلکتور گرمایش کفی

1030mm 12.032.000
کلکتور دو انشعابی ss برای گرمایش کفی

60.188.000

کلکتور چهار انشعابی ss برای گرمایش کفی

95.404.000
کلکتور پنج انشعابی ss برای گرمایش کفی

110.573.000

کلکتور شش انشعابی ss برای گرمایش کفی

127.709.000
کلکتور هفت انشعابی ss برای گرمایش کفی

144.816.000

کلکتور هشت انشعابی ss برای گرمایش کفی

161.938.000
کلکتور نه انشعابی ss برای گرمایش کفی

179.570.000

کلکتور ده انشعابی ss برای گرمایش کفی

196.378.000
کلکتور دو انشعابی ss با دبی سنج

66.044.000

کلکتور سه انشعابی ss با دبی سنج

85.628.000
کلکتور چهار انشعابی ss با دبی سنج

107.160.000

کلکتور پنج انشعابی ss با دبی سنج

127.202.000
کلکتور شش انشعابی ss با دبی سنج

149.226.000

کلکتور هفت انشعابی ss با دبی سنج

168.793.000
کلکتور هشت انشعابی ss با دبی سنج

190.803.000

کلکتور نه انشعابی ss با دبی سنج

212.829.000
کلکتور ده انشعابی ss با دبی سنج

235.277.000

قیمت پیچ و مهره و واشر سوپرپایپ

عنوان

سایز قیمت (ريال)
پیچ 2.5cm M4

5.200

پیچ 2.5cm

M6 15.000
پیچ 7cm M8

34.000

پیچ 2.5cm

M8 19.000
پیچ سوپرفیکس اکسترا 2.5cm M4

6.000

پیچ سوپرفیکس اکسترا 2.5cm

M6 15.000
پیچ سوپرفیکس اکسترا 2.5cm M8

20.000

پیچ سوپرفیکس اکسترا 7cm

M8 35.000
پیچ متری سوپر فیکس 10cm M8

32.000

پیچ متری سوپر فیکس 10cm

M10 44.000
پیچ متری سوپر فیکس 100cm M8

226.000

پیچ متری سوپر فیکس 100cm

M10 306.000
پیچ متری سوپر فیکس اکسترا 10cm M8

33.000

پیچ متری سوپر فیکس اکسترا 10cm

M10 44.000
پیچ متری سوپر فیکس اکسترا 100cm M8

229.000

پیچ متری سوپر فیکس اکسترا 100cm

M10 308.000
مهره سوپرپایپ M4

3.450

مهره سوپرپایپ

M6 6.600
مهره سوپرپایپ M8

9.000

مهره سوپرپایپ

M10 22.000
مهره سوپرفیکس اکسترا M4

4.000

مهره سوپرفیکس اکسترا

M6 8.000
مهره سوپرفیکس اکسترا M8

10.000

مهره سوپرفیکس اکسترا

M10 28.000
واشر تخت سوپرپایپ M4

1.200

واشر تخت سوپرپایپ

M6 3.600
واشر تخت سوپرپایپ M8

4.000

واشر تخت سوپرپایپ

M10 6.000
واشر تخت سوپرفیکس اکسترا M4

2.000

واشر تخت سوپرفیکس اکسترا

M6 3.450
واشر تخت سوپرفیکس اکسترا M8

4.000

واشر تخت سوپرفیکس اکسترا

M10 7.000
واشر فنری سوپرپایپ M8

4.000

واشر فنری سوپرپایپ

M10 6.000
واشر فنری سوپرفیکس اکسترا M8

4.000

واشر فنری سوپرفیکس اکسترا

M10

6.000

لیست قیمت متعلقات لوله کشی سوپرپایپ

عنوان

سایز قیمت (ريال)
ته بند سوپروالو T2 –طرح قدیم سوپرپایپ

1.159.000

درپوش پلاستیکی برای تست آبی

60.000
درپوش پلاستیکی برای تست قرمز

60.000

رابط توپیچ سوپروالو T2 سوپرپایپ

“1/2
رابط روپیچ سوپروالو T2 سوپرپایپ “1/2

1.652.000

رابط روپیچ سوپروالو T2 سوپرپایپ

“3/4 1.811.000
رابط سوپروالو T2 سوپرپایپ 16

1.286.000

رابط سوپروالو T2 سوپرپایپ

20 1.380.000
رابط سوپروالو T2 سوپرپایپ 25

1.722.000

روپیچ توپیچ سوپروالو سوپرپایپ

1.781.000
زانویی سوپروالو T2 طرح قدیم سوپرپایپ 16

1.735.000

زانویی سوپروالو T2 طرح قدیم سوپرپایپ

20 1.850.000
سرشیر اهرمی سوپروالو –کروم سوپرپایپ

1.721.000

سرشیر گرد سوپروالو –کروم سوپرپایپ

1.696.000
سه راه سوپروالو T2 طرح قدیم سوپرپایپ 16

2.316.000

شیر سوپروالو S1 سوپرپایپ

25 8.393.000
شیر سوپروالو S1 سوپرپایپ 32

11.541.000

شیر سوپروالو S2 سوپرپایپ

6.347.000
شیر سوپروالو S3 سوپرپایپ

8.175.000

شیر سوپروالو S4 سوپرپایپ

10.494.000
شیر سوپروالو T1 سوپرپایپ 16

9.857.000

شیر سوپروالو T1 سوپرپایپ

20 10.008.000
شیر سوپروالو T1 سوپرپایپ 25

10.879.000

شیر سوپروالو T1 سوپرپایپ

32 13.180.000
شیر سوپروالو T2 سوپرپایپ

9.220.000

صفحه درای وال سوپروالو سوپرپایپ

428.000
صفحه دیوار تک سوپرپایپ 73mm

160.000

صفحه دیواری دوبل سوپرپایپ

153mm 322.000
صفحه دیواری رادیاتور سوپرپایپ 500mm

815.000

صفحه دیواری قوس دار سوپرپایپ

250mm 504.000
مجموعه دورپوش دوبل سوپروالو سفید سوپرپایپ

1.917.000

مجموعه دورپوش دوبل سوپروالو کروم سوپرپایپ

2.276.000
مجموعه دورپوش دوبل سوپروالو کروم مات سوپرپایپ

2.757.000

مجموعه دورپوش سوپروالو کروم مات سوپرپایپ

1.968.000
یدکی رینگ تفلون DN15 (جفت) طرح قدیم سوپرپایپ

133.000

یدکی رینگ تفلون DN8 (جفت) طرح قدیم سوپرپایپ

133.000
یدکی مجموعه دورپوش سوپروالو کروم سوپرپایپ

922.000

یدکی مکانیزم سوپروالو DN15 طرح قدیم سوپرپایپ

3.163.000
یدکی مکانیزم سوپروالو S طرح قدیم سوپرپایپ

1.838.000

یدکی مکانیزم سوپروالو DN8-T1 طرح قدیم سوپرپایپ

3.024.000
یدکی مکانیزم ضد رسوب سوپروالو DN15 طرح قدیم سوپرپایپ

3.379.000

حلقه فک مدولار سوپرپایپ

75 455.770.000
حلقه فک مدولار سوپرپایپ 90

621.501.000

حلقه فک مدولار سوپرپایپ

110 662.934.000
پرس دستی بدون توپی سوپرپایپ 16

81.303.000

پرس دستی بدون توپی سوپرپایپ

20 81.303.000
لوله خم کن برای سایز های 16 تا 32

153.681.000

مجموعه ابزار از سایز 63 تا 110 میلی متر سوپرپایپ

220.948.000
تیغه یدکی قیچی لوله بر تایوانی

1.402.000

تیغه یدکی لوله بر (25-63 میلی متر)

3.506.000
فنر برای لوله 16

594.000

فنر برای لوله

20 856.000
فنر برای لوله 25

1.008.000

فنر برای لوله

32 1.451.000
فنر رو برای لوله 16

973.000

فنر رو برای لوله

20 1.110.000
فنر رو برای لوله 25

1.300.000

قیچی لوله بر تایوانی

3.677.000
لوله بر 25-63 میلی متر

29.877.000

لوله خم کن برای اندازه های 14 تا 25

67.259.000
پایه فک مدولار 63 تا 110

174.649.000

تراز رادیاتور

7.863.000
توپی پرس دستی 16

14.058.000

توپی پرس دستی

20 14.058.000
 حلقه فک مدولار 63

373.190.000

دستگاه پرس برقی رومکس 3000

651.106.000
دستگاه پرس هیدروالکتریک 110 UP

909.299.000

فک پرس روتنبرگر

16 79.328.000
فک پرس روتنبرگر 20

79.328.000

فک پرس روتنبرگر

25 79.328.000
فک پرس روتنبرگر 32

79.328.000

فک پرس روتنبرگر

40 93.815.000
فک پرس سوپرپایپ 50

99.404.000

قیچی عمود بر برای اندازه های 14-16-20

14.216.000
پایه دیواری سوپرفیکس U

918.000

پایه دیواری سوپرفیکس U اکسترا

941.000
خم کن سوپرفیکس

27.586.000

سوپرفیکس M

600.000
سوپرفیکس M اکسترا

669.000

سوپرفیکس U

2m 5.049.000
سوپرفیکس U اکسترا 2m

5.303.000

سوپرفیکس تخت

2m 2.614.000
سوپرفیکس تخت اکسترا 2m

2.777.000

صفحه نصب افقی سوپرفیکس U

700.000
صفحه نصب افقی سوپرفیکس U اکسترا

776.000

صفحه نصب عمودی سوپرفیکس U

700.000
صفحه نصب عمودی سوپرفیکس U اکسترا

766.000

مهاربند پیچ متری سوپرفیکس

M10 487.000
سرپوش سوپرفیکس U

29.000

مهاربند پیچ متری سوپرفیکس

M8 474.000
ترموستات دو خروجی توکار سوپرپایپ TH20

14.811.000

پایه برای ترموستات سفید

T 75 2.810.000
پایه برای ترموستات طوسی T 75

3.209.000

پایه برای ترموستات نقره ای

T 75 5.116.000
ترموستات بیسیم سفید T 75

44.760.000

ترموستات بیسیم طوسی

T 75 44.760.000
ترموستات بیسیم سفید T 75

44.760.000

سرشیر برقی 24 ولت سوپرپایپ

18.942.000
سرشیر برقی برای برای شیر کنترل کلکتور

19.730.000

شیر کنترل (بالانسینگ کلکتور)

36.674.000
کلکتور سه انشعابی SS برای گرمایش کفی

74.906.000

لوله خرطومی مشکی

20 119.000
افزودنی بتن

752.000

ترمینال ویژه R10

13.633.000
رله پمپ (برای ترمینال ویژه R10 )

2.182.000

سرشیر برقی

18.716.000
شیر توپی روپیچ توپیچ سوپرپایپ “1

15.451.000

شیر توپی “1 روپیچ به “3/4 توپیچ سوپرپایپ “1×”3/4 14.448.000

عایق کناری

1m 61.000
چسب دو طرفه سوپرپایپ 1m

117.000

مهره ماسوره یورو سوپرپایپ

16×”3/4 1.027.000
نایلون حباب دار متالایز سوپرپایپ

355.000

شیر سوپروالو S1

20 7.483.000
رابط روپیچ سوپروالو I “1/2

ناموجود

رابط روپیچ سوپروالو I

“3/4 ناموجود
رابط روپیچ سوپروالو I “3/8

ناموجود

سرشیر اهرمی سوپروالو- کروم مات

3.513.000

سرشیر گرد سوپروالو – کروم مات

3.323.000

گیج فشار سوپروالو I

ناموجود

سرشیر گرد سوپروالو –کروم مات

گیج فشار سوپروالو

مجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ

“1/2 ناموجود
مجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ “3/4

ناموجود

مجموعه شیر سوپروالو I و رابط روپیچ

“3/8 ناموجود
بست U زانو دیواری سوپرپایپ

43.000

پایه دوبل سوپروالو سوپرپایپ

1.548.000

ویژگی‌های اتصالات پنج لایه سوپرپایپ

اتصالات پنج لایه سوپرپایپ معمولاً از جنس پلیمری مانند پلی‌اتیلن با کیفیت بالا (HDPE) ساخته می‌شوند.

این اتصالات دارای ویژگی‌های زیر هستند:

سهولت نصب

اتصالات پنج لایه سوپرپایپ با استفاده از سیستم قفلی یا قفل فشاری قابل نصب هستند. این سیستم‌ها اجازه می‌دهند که اتصالات به راحتی و بدون نیاز به ابزارهای خاصی به لوله‌ها متصل شوند.

عدم نیاز به جوشکاری

در مقایسه با اتصالات فلزی، اتصالات پنج لایه سوپرپایپ نیازی به جوشکاری ندارند.

این اتصالات با ترکیب لایه‌های مختلف و با استفاده از سیستم قفلی به لوله‌ها متصل می‌شوند.

هم‌سطحی

اتصالات پنج لایه سوپرپایپ با لایه‌های لوله‌های مربوطه هم‌سطحی بوده و از نقاط ضعف احتمالی جوشکاری فلزات جلوگیری می‌کنند.

این ویژگی باعث می‌شود که اتصالات محکم و بدون نشتی را در سیستم لوله‌کشی فراهم کنند.

مقاومت شیمیایی

اتصالات پنج لایه سوپرپایپ مقاومت بالایی در برابر خوردگی و تاثیرات شیمیایی دارند. بنابراین، می‌توانند در برابر مواد شیمیایی مختلف مورد استفاده قرار بگیرند.

عمر مفید بالا

به علت استفاده از مواد پلیمری مرغوب و مقاوم، اتصالات پنج لایه سوپرپایپ دارای عمر مفید بالایی هستند و تحمل طولانی مدت را در شرایط مختلف تامین می‌کنند.

اتصالات پنج لایه سوپرپایپ به عنوان جزئی از سیستم لوله‌کشی پنج لایه، باعث افزایش کیفیت و کارایی سیستم آب و گاز در مقایسه با سیستم‌های سنتی می‌شوند.

لوله و اتصالات پنج لایه یا سوپرپایپ

لوله و اتصالات پنج لایه یا سوپرپایپ، یک نوع سیستم لوله‌کشی است که برای استفاده در سیستم‌های آب و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این سیستم لوله‌کشی متشکل از پنج لایه است که هر یک وظیفه‌های خاصی را بر عهده دارند.

لایه‌های مختلف عبارتند از:

لایه داخلی

این لایه از مواد بدون سم و ضدباکتری تشکیل شده است و در تماس با آب یا گاز قرار می‌گیرد.

هدف اصلی این لایه جلوگیری از تغییر کیفیت آب یا گاز و جلبک‌زایی است.

لایه دوم

این لایه از پلی‌اتیلن برفوران (PERT) ساخته شده است که خواص حرارتی و مقاومتی بالایی دارد.

این لایه به منظور کاهش انبساط و تغییر شکل لوله در پاسخ به تغییرات دما مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لایه سوم

این لایه از آلومینیوم صنعتی تشکیل شده است و وظیفه اصلی آن جلوگیری از نفوذ هر گونه اکسیژن یا نور به لوله است.

همچنین، این لایه به عنوان یک باریکه محافظ نسبت به فشارهای بالا و ضربات مکانیکی عمل می‌کند.

لایه چهارم

این لایه از پلی‌اتیلن برفوران (PERT) تشکیل شده است که خواص حرارتی و مقاومتی بالایی دارد و جلوگیری از تشکیل ترک و خوردگی در لوله را تضمین می‌کند.

لایه پنجم

این لایه از پلی‌اتیلن با کیفیت بالا (HDPE) تشکیل شده است که مقاومت بالا در برابر ضربات مکانیکی و تغییرات فشار را فراهم می‌کند.

همچنین، این لایه به عنوان لایه پایه عمل می‌کند و لوله را در برابر خمش و تغییر شکل حفظ می‌کند.

لوله و اتصالات پنج لایه سوپرپایپ به دلیل ویژگی‌های ذکر شده، مقاومت بالا در برابر فشار، حرارت، خوردگی، و تغییر شکل دارد.

همچنین، این سیستم لوله‌کشی نسبت به رسوبات و چسبیدگی کمتر حساس است و عمر مفید بیشتری دارد.

با توجه به نوسان های بازار، جهت اطلاع از قیمت دقیق و سفارش محصولات با کارشناسان ما در پرشین پایپ در تماس باشید.

021-91005252

021-91005757