لوله گالوانیزه سنگین

لوله گالوانیزه سنگین

برای دریافت لیست قیمت و صدور پیش فاکتور لوله گالوانیزه سنگین با کارشناسان پرشین پایپ تماس بگیرید.

021-91005252

021-91005757

لوله گالوانیزه سنگین

لوله های گالوانیزه در عمل لوله های فلزی از جنس آهن با فولاد می باشند که  فرآیند گالوانیزاسیون روی آن ها انجام شده است و با فلز قلع یا روی پوشیده شده است.

در واقع فرآیند گالوانیزاسیون عملیاتی است که در آن لوله های فلزی و فولادی با فلز روی مذاب پوشانده شده اند تا لوله ها در برابر واکنش های شیمیایی و خوردگی مقاومت کنند.

لوله گالوانیزه سنگین در مقایسه با لوله گالوانیزه سبک ضخامت بیشتری دارد.

لوله گالوانیزه سنگین به دلیل پوششی که از فلز روی دارد زنگ نمیزد و مقاومت زیادی در برابر رطوبت دارد، و برای مصارف آب رسانی و بهداشتی در ساختمان ها استفاده می شود.

تولیدکنندگان لوله گالوانیزه سنگین

لوله های گالوانیزه سنگین در شاخه های 6 متری و در سایز 1 اینچ تا 6 اینچ و در ضخامت های 2.5mm تا 4.8mm تولید می شود.

شرکت های گروه صنعتی درپاد تبریز، لوله و پروفیل سپنتا، نورد و پروفیل ساوه از تولید کنندگان برتر لوله های گالوانیزه سنگین هستند.

استاندارد لوله گالوانیزه سنگین

لوله های گالوانیزه مطابق با استانداردهای ابعادی، آزمون و بررسی DIN 2441, ISIRI3765, BS1387 تولید می شوند.

لیست قیمت لوله گالوانیزه سنگین

نوع لوله

سایز

قیمت

قیمت لوله گالوانیزه سنگین ساوه

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2.5mm وزن: 7Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

1/2″

تماس بگیرید

قیمت لوله گالوانیزه سنگین ساوه

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2.5mm وزن: 8.5Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

3/4″

تماس بگیرید

قیمت لوله گالوانیزه سنگین ساوه

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2.8mm وزن: 13Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

1″

تماس بگیرید

قیمت لوله گالوانیزه سنگین ساوه

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2.8mm وزن: 17Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

1 1/4″

تماس بگیرید

قیمت لوله گالوانیزه سنگین ساوه

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2.8mm وزن: 19Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

1 1/2″

تماس بگیرید

قیمت لوله گالوانیزه سنگین ساوه

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3.5mm وزن: 31Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

2″

تماس بگیرید

قیمت لوله گالوانیزه سنگین ساوه

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3.5mm وزن: 41Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

2 1/2″

تماس بگیرید

قیمت لوله گالوانیزه سنگین ساوه

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 4mm وزن: 48Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

3″

تماس بگیرید

قیمت لوله گالوانیزه سنگین ساوه

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 4mm وزن: 65Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

4″

تماس بگیرید

قیمت لوله گالوانیزه سنگین ساوه

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 5mm وزن: 101Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

5″

تماس بگیرید

قیمت لوله گالوانیزه سنگین ساوه

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 5mm وزن: 125Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

6″

تماس بگیرید
قیمت لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2.5mm وزن: 7.3Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

1/2″

تماس بگیرید

قیمت لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2.5mm وزن: 9.5Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

3/4″

تماس بگیرید
قیمت لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3mm وزن: 14Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

1″

تماس بگیرید

قیمت لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3mm وزن: 18Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

1 1/4″

تماس بگیرید
قیمت لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3mm وزن: 21Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

1 1/2″

تماس بگیرید

قیمت لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3.3mm وزن: 30Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

2″

تماس بگیرید
قیمت لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3.5mm وزن: 41Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

2 1/2″

تماس بگیرید

قیمت لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 4mm وزن: 51Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

3″

تماس بگیرید
قیمت لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 4mm وزن: 67Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

4″

تماس بگیرید

قیمت لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 4.8mm وزن: 100Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

5″

تماس بگیرید
قیمت لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 4.8mm وزن: 118Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

6″

تماس بگیرید

قیمت لوله گالوانیزه سنگین درپاد

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2.5mm وزن: 7Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

1/2″

تماس بگیرید
قیمت لوله گالوانیزه سنگین درپاد

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 2.5mm وزن: 8.5Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

3/4″

تماس بگیرید

قیمت لوله گالوانیزه سنگین درپاد

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3mm وزن: 13Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

1″

تماس بگیرید
قیمت لوله گالوانیزه سنگین درپاد

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3mm وزن: 17Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

1 1/4″

تماس بگیرید

قیمت لوله گالوانیزه سنگین درپاد

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3mm وزن: 19Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

1 1/2″

تماس بگیرید
قیمت لوله گالوانیزه سنگین درپاد

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 3mm وزن: 25Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

2″

تماس بگیرید

قیمت لوله گالوانیزه سنگین درپاد

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 4mm وزن: 42Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

2 1/2″

تماس بگیرید
قیمت لوله گالوانیزه سنگین درپاد

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 4mm وزن: 51Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

3″

تماس بگیرید

قیمت لوله گالوانیزه سنگین درپاد

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 4mm وزن: 65Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

4″

تماس بگیرید
قیمت لوله گالوانیزه سنگین درپاد

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 4.8mm وزن: 98Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

5″

تماس بگیرید

قیمت لوله گالوانیزه سنگین درپاد

واحد: شاخه 6 متری ضخامت: 4.8mm وزن: 115Kg تلرانس وزن و ضخامت: %5± مقیاس وزنی: سنگین

6″

تماس بگیرید

با توجه به نوسان های بازار، جهت اطلاع از قیمت دقیق و سفارش محصولات با کارشناسان ما در پرشین پایپ در تماس باشید.

021-91005252

021-91005757