لرزه گیر آکاردئونی جوشی

لرزه گیر آکاردئونی جوشی

برای دریافت لیست قیمت و صدور پیش فاکتور لرزه گیر آکاردئونی جوشی با کارشناسان پرشین پایپ تماس بگیرید.

021-91005252

021-91005757

لرزه گیر آکاردئونی جوشی

لرزه گیر آکاردئونی جوشی یکی از قطعات برای جذب ارتعاش سیستم لوله کشی است.

ارتعاشی که ممکن است ناشی از کار کردن تجهیزات دواری مانند پمپ، فن و … باشد یا ناشی از انقباض و انبساط دمایی خط لوله و یا ناشی از زمین لرزه باشد.

لرزه گیرهای آکاردئونی براساس جا به جایی به سه دسته لرزه گیرهای محوری، زاویه ای و جانبی تقسیم می شوند.

در این مدل که دو سر لرزه گیر را به خط لوله جوش می دهید، این دست از لرزه گیر ها آب بند مناسبی دارند.

کاربرد لرزه گیر آکاردئونی جوشی

کاربرد لرزه گیر در بخش های مختلف صنعت از جمله تاسیسات آب، پتروشیمی، نفت و گاز است.

یکی از برندهای این محصول شرکت ارتعاشات صنعتی ایران از تولید کنندگان لرزه گیرهای آکاردئونی است.

این شرکت براساس استانداردهای EJMA اقدام به تولید این محصولات می کند.

برای اتصال یک لرزه گیر به صورت های مختلف مانند دو سر جوش، دو سر فلنج و حتی رزوه ای می توان اقدام کرد.

توجه داشته باشید  هر دسته محصول از لرزه گیر ها با توجه به میزان کشش و انعطاف از سایرین متمایز هستند.

اگر به دنبال یک لرزه گیر با کیفیت و مدت عمر طولانی هستید این مدل از تجهیزات بسیار ماندگار هستند.

لیست قیمت لرزه گیر آکاردئونی جوشی (1403/03/30)

نام محصول

سایز قیمت (ریال)
لرزه گیر آکاردئونی جوشی یک جداره ارتعاشات صنعتی “1/2

22.800.000

لرزه گیر آکاردئونی جوشی یک جداره ارتعاشات صنعتی

“3/4 23.990.000
لرزه گیر آکاردئونی جوشی یک جداره ارتعاشات صنعتی “1

24.750.000

لرزه گیر آکاردئونی جوشی یک جداره ارتعاشات صنعتی

“1/4 1 25.550.000
لرزه گیر آکاردئونی جوشی یک جداره ارتعاشات صنعتی “1/2 1

26.070.000

لرزه گیر آکاردئونی جوشی یک جداره ارتعاشات صنعتی

“2 27.300.000
لرزه گیر آکاردئونی جوشی یک جداره ارتعاشات صنعتی “1/2 2

29.950.000

لرزه گیر آکاردئونی جوشی یک جداره ارتعاشات صنعتی

“3 31.350.000
لرزه گیر آکاردئونی جوشی یک جداره ارتعاشات صنعتی “4

36.180.000

لرزه گیر آکاردئونی جوشی یک جداره ارتعاشات صنعتی

“5 46.230.000
لرزه گیر آکاردئونی جوشی یک جداره ارتعاشات صنعتی “6

52.720.000

لرزه گیر آکاردئونی جوشی یک جداره ارتعاشات صنعتی “8 96.120.000
لرزه گیر آکاردئونی جوشی یک جداره ارتعاشات صنعتی “10 124.510.000

لرزه گیر آکاردئونی جوشی یک جداره ارتعاشات صنعتی

“12 142.260.000
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره ارتعاشات صنعتی “1/2

24.490.000

لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره ارتعاشات صنعتی

“3/4 25.350.000
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره ارتعاشات صنعتی “1

26.120.000

لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره ارتعاشات صنعتی

“1/4 1 27.060.000
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره ارتعاشات صنعتی “1/2 1

27.610.000

لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره ارتعاشات صنعتی

“2 28.840.000
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره ارتعاشات صنعتی “1/2 2

33.030.000

لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره ارتعاشات صنعتی

“3 35.430.000
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره ارتعاشات صنعتی “4

39.260.000

لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره ارتعاشات صنعتی

“5 50.850.000
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره ارتعاشات صنعتی “6

58.880.000

لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره ارتعاشات صنعتی

“8 107.670.000
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره ارتعاشات صنعتی “10

138.370.000

لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره ارتعاشات صنعتی

“12 159.200.000
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره مهاردار ارتعاشات صنعتی “1/2

28.960.000

لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره مهاردار ارتعاشات صنعتی

“3/4 29.820.000
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره مهاردار ارتعاشات صنعتی “1

30.530.000

لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره مهاردار ارتعاشات صنعتی

“1/4 1 31.340.000
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره مهاردار ارتعاشات صنعتی “1/2 1

31.980.000

لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره مهاردار ارتعاشات صنعتی

“2 33.210.000
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره مهاردار ارتعاشات صنعتی “1/2 2

37.400.000

لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره مهاردار ارتعاشات صنعتی

“3 39.070.000
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره مهاردار ارتعاشات صنعتی “4

48.770.000

لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره مهاردار ارتعاشات صنعتی

“5 65.910.000
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره مهاردار ارتعاشات صنعتی “6

73.930.000

لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره مهاردار ارتعاشات صنعتی

“8 134.390.000
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره مهاردار ارتعاشات صنعتی “10

177.630.000

لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره مهاردار ارتعاشات صنعتی

“12 199.230.000
لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی “1/2

36.280.000

لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی

“3/4 37.400.000
لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی “1

38.560.000

لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی

“1/4 1 40.170.000
لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی “1/2 1

41.770.000

لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی

“2 43.210.000
لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی “1/2 2

49.420.000

لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی

“1/2 41.160.000
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی “3/4

42.430.000

لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی

“1 43.740.000
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی “1/4 1

45.560.000

لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی

“1/2 1 47.160.000
لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی “2

48.610.000

لرزه گیر آکاردئونی جوشی دو جداره تمام استیل مهاردار ارتعاشات صنعتی

“1/2 2

54.810.000

با توجه به نوسان های بازار، جهت اطلاع از قیمت دقیق و سفارش محصولات با کارشناسان ما در پرشین پایپ در تماس باشید.

021-91005252

021-91005757