لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ

نیوپایپ

برای دریافت لیست قیمت و صدور پیش فاکتور لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ با کارشناسان پرشین پایپ تماس بگیرید.

021-91005252

021-91005757

لیست قیمت اتصالات رزوه ای نیوپایپ (1403/04/31)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت مغزی رزوه ای نیوپایپ “1/2

525.250

قیمت مغزی رزوه ای نیوپایپ

“3/4 964.260
قیمت مغزی رزوه ای نیوپایپ “1

1.524.820

قیمت مغزی رزوه ای نیوپایپ

“1/4 1 1.781.450
قیمت مغزی رزوه ای نیوپایپ “1/2 1

2.355.430

قیمت مغزی رزوه ای نیوپایپ

“2 5.044.930
قیمت مغزی بلند با طول 50 mm “1/2

1.064.360

قیمت مغزی تبدیل روپیچ

“1/2×”3/4 849.750
قیمت مغزی تبدیل روپیچ “1×”3/4

1.564.420

قیمت مغزی روپیچ توپیچ

“1/2 610.830
قیمت مغزی روپیچ توپیچ “3/4

844.580

قیمت مغزی روپیچ توپیچ

“1 1.818.190
قیمت مغزی روپیچ توپیچ “1/4 1

2.323.090

قیمت مغزی روپیچ توپیچ 10mm آلن خور

“1/2 368.500
قیمت مغزی روپیچ توپیچ 15mm آلن خور “1/2

488.290

قیمت مغزی روپیچ توپیچ 25mm آلن خور

“1/2 657.250
قیمت مغزی روپیچ توپیچ 30mm آلن خور “1/2

717.090

قیمت مغزی روپیچ توپیچ 40mm آلن خور

“1/2 888.140
قیمت مغزی روپیچ توپیچ 50mm آلن خور “1/2

1.202.410

قیمت تبدیل توپیچ “3/4 به روپیچ “1/2

“1/2×”3/4 1.218.140
قیمت تبدیل روپیچ “3/4 به توپیچ “1/2 طرح B “1/2×”3/4

540.210

قیمت تبدیل توپیچ “1 به روپیچ “3/4

“1×”3/4 1.554.080
قیمت تبدیل روپیچ”1 به توپیچ “1/2 “1×”1/2

846.780

قیمت تبدیل روپیچ “1 توپیچ “3/4 طرح B

“1×”3/4 784.520
قیمت تبدیل روپیچ “1 به توپیچ “3/4 “1×”3/4

1.505.460

قیمت تبدیل توپیچ “1 به روپیچ “1/4 1

“1×”1/4 1 1.456.070
قیمت تبدیل توپیچ “3/4 به روپیچ “1/4 1 “3/4×”1/4 1

1.756.700

قیمت تبدیل روپیچ “1/2 1 به توپیچ “1

“1×”1/2 1 2.083.950
قیمت تبدیل روپیچ “1/2 1 به توپیچ “1/4 1 “1/2 1×”1/4 1

2.385.790

قیمت زانو چپقی

“1/2 1.101.100
قیمت زانو چپقی “3/4

1.804.770

قیمت زانو چپقی

“1 2.565.200
قیمت چپقی مخصوص محفظه هواگیری توپیچ “1/2 به روپیچ “1 “1/2×”1

2.132.680

قیمت سه راهی توپیچ رزوه ای

“1/2 1.562.000
قیمت مهره ماسوره رزوه ای “3/4×”3/4

1.660.120

قیمت مهره ماسوره رزوه ای

“1×”1

2.916.320

لیست قیمت اتصالات پرسی نیوپایپ (1403/04/31)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت بوشن پرسی 16×16

1.222.540

قیمت بوشن پرسی

20×20 1.634.930
قیمت بوشن پرسی 25×25

2.426.490

قیمت بوشن پرسی

32×32 3.396.580
قیمت بوشن پرسی 40×40

13.235.750

قیمت بوشن پرسی

50×50 20.362.210
قیمت بوشن پرسی 63×63

34.352.780

قیمت بوشن تبدیل پرسی

16×20 1.418.560
قیمت بوشن تبدیل پرسی 16×25

2.011.130

قیمت بوشن تبدیل پرسی

20×25 2.272.820
قیمت بوشن تبدیل پرسی 20×32

2.333.760

قیمت بوشن تبدیل پرسی

25×32 2.852.630
قیمت بوشن تبدیل پرسی 25×40

11.442.530

قیمت بوشن تبدیل پرسی

32×40 12.413.390
قیمت بوشن تبدیل پرسی 32×50

13.365.110

قیمت بوشن تبدیل پرسی

40×50 14.800.390
قیمت بوشن تبدیل پرسی 40×63

28.808.010

قیمت بوشن تبدیل پرسی

50×63 30.547.660
قیمت زانو 90 درجه پرسی 16×16

1.782.110

قیمت زانو 90 درجه پرسی

20×20 2.255.550
قیمت زانو 90 درجه پرسی 25×25

3.353.130

قیمت زانو 90 درجه پرسی

32×32 4.355.340
قیمت زانو 90 درجه پرسی 40×40

18.556.120

قیمت زانو 90 درجه پرسی

50×50 27.611.320
قیمت زانو 90 درجه پرسی 63×63

52.606.180

قیمت سه راهی پرسی

16×16×16 1.864.830
قیمت سه راهی پرسی 20×20×20

2.587.420

قیمت سه راهی پرسی

25×25×25 5.035.690
قیمت سه راهی پرسی 32×32×32

6.434.450

قیمت سه راهی پرسی

40×40×40 25.196.490
قیمت سه راهی پرسی 50×50×50

43.195.460

قیمت سه راهی پرسی

63×63×63 64.079.180
قیمت سه راهی تبدیل پرسی 16×20×16

2.696.870

قیمت سه راهی تبدیل پرسی

20×16×16 2.164.800
قیمت سه راهی تبدیل پرسی 20×16×20

2.367.090

قیمت سه راهی تبدیل پرسی

20×20×16 2.859.010
قیمت سه راهی تبدیل پرسی 25×16×16

3.233.230

قیمت سه راهی تبدیل پرسی

25×16×20 3.212.000
قیمت سه راهی تبدیل پرسی 25×16×25

3.394.050

قیمت سه راهی تبدیل پرسی

25×20×20 3.895.760
قیمت سه راهی تبدیل پرسی 25×20×25

4.323.990

قیمت سه راهی تبدیل پرسی

25×16×32 4.534.750
قیمت سه راهی تبدیل پرسی 32×16×32

5.127.980

قیمت سه راهی تبدیل پرسی

32×20×32 5.237.870
قیمت سه راهی تبدیل پرسی 32×25×25

5.216.310

قیمت سه راهی تبدیل پرسی

32×25×32 5.857.500
قیمت سه راهی تبدیل پرسی 25×20×32

3.011.470

قیمت سه راهی تبدیل پرسی

20×25×32 3.084.070
قیمت سه راهی تبدیل پرسی 40×20×40

21.666.480

قیمت سه راهی تبدیل پرسی

40×25×40 22.286.220
قیمت سه راهی تبدیل پرسی 40×32×32

21.377.950

قیمت سه راهی تبدیل پرسی

40×32×40 25.004.320
قیمت سه راهی تبدیل پرسی 50×25×50

27.231.930

قیمت سه راهی تبدیل پرسی

50×32×50 28.297.830
قیمت سه راهی تبدیل پرسی 50×40×50

30.784.380

قیمت سه راهی تبدیل پرسی

63×25×63 48.454.340
قیمت سه راهی تبدیل پرسی 63×32×63

50.553.360

قیمت سه راهی روپیچ پرسی مخصوص شیر توکار

16×16×”1/2 2.270.070
قیمت زانو صفحه دار توپیچ پرسی “1/2×16

2.328.480

قیمت زانو صفحه دار توپیچ پرسی

“1/2×20 2.677.950
قیمت زانو صفحه دار روپیچ پرسی “3/4×16

2.586.320

قیمت زانو صفحه دار روپیچ پرسی

“3/4×20 3.144.680
قیمت سه راهی 90 درجه صفحه دار توپیچ پرسی 16×”1/2×16

3.191.540

قیمت سه راهی 90 درجه صفحه دار توپیچ پرسی

20×”1/2×20 3.759.800
قیمت سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی 16×”1/2×16

3.191.540

قیمت سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی

20×”1/2×20 3.759.800
قیمت سه راهی 90 درجه دیواری پرسی 16×”1/2×16

1.771.770

قیمت سه راهی 90 درجه دیواری پرسی

20×”1/2×20 2.817.870
قیمت سه راهی 90 درجه دیواری تبدیلی پرسی 16×”1/2×20

2.738.670

قیمت سه راهی 90 درجه دیواری تبدیلی پرسی

20×”1/2×16 2.712.600
قیمت زانو دیواری پرسی 16×”1/2

1.245.420

قیمت زانو دیواری پرسی

20×”1/2 1.703.900
قیمت زانو دیواری پرسی 25×”3/4

4.287.800

قیمت زانو دیواری پرسی

32×”1 4.771.800
قیمت سه راهی دیواری پرسی 16×”1/2×16

3.264.140

قیمت سه راهی دیواری پرسی

20×”1/2×20 4.162.400
قیمت سه راهی دیواری موازی پرسی 16×”1/2×16

4.433.110

قیمت درپوش پرسی

16 mm 790.350
قیمت درپوش پرسی 20 mm

1.143.780

قیمت درپوش پرسی

25 mm 1.256.640
قیمت درپوش پرسی 32 mm

1.904.430

قیمت درپوش پرسی

40 mm 5.012.370
قیمت درپوش پرسی 50 mm

6.259.770

قیمت درپوش پرسی

63 mm 7.698.570
قیمت رابط روپیچ پرسی “1/2×16

1.084.820

قیمت رابط روپیچ پرسی

“1/2×20 1.479.610
قیمت رابط روپیچ پرسی “3/4×20

1.996.720

قیمت رابط روپیچ پرسی

“1/2×25 2.110.790
قیمت رابط روپیچ پرسی “3/4×25

2.420.770

قیمت رابط روپیچ پرسی

“1×25 3.344.770
قیمت رابط روپیچ پرسی “1×32

3.614.930

قیمت رابط روپیچ پرسی

“1/4 1×32 6.531.470
قیمت رابط روپیچ پرسی “1/4 1×40

15.348.300

قیمت رابط روپیچ پرسی

“1/2 1×50 20.132.530
قیمت رابط روپیچ پرسی “2×63

31.759.530

قیمت رابط توپیچ پرسی

“1/2×16 1.450.350
قیمت رابط توپیچ پرسی “1/2×20

1.578.500

قیمت رابط توپیچ پرسی

“3/4×20 2.063.600
قیمت رابط توپیچ پرسی “3/4×25

2.531.180

قیمت رابط توپیچ پرسی

“1×25 3.513.180
قیمت رابط توپیچ پرسی “1×32

3.963.740

قیمت رابط توپیچ پرسی

“1/4 1×32 7.303.010
قیمت رابط توپیچ پرسی “1/2 1×40

16.240.400

قیمت رابط توپیچ پرسی

“1/2 1×50 20.106.790
قیمت رابط توپیچ پرسی “2×63

34.172.160

قیمت زانو 90 درجه روپیچ پرسی

“1/2×16 1.605.010
قیمت زانو 90 درجه روپیچ پرسی “3/4×20

2.356.640

قیمت زانو 90 درجه روپیچ پرسی

“3/4×25 3.034.460
قیمت زانو 90 درجه روپیچ پرسی “1×25

4.180.660

قیمت زانو 90 درجه روپیچ پرسی

“1×32 4.437.180
قیمت زانو چپقی پرسی “1/2×16

1.930.830

قیمت زانو چپقی پرسی

“1/2×20 2.222.110
قیمت زانو چپقی پرسی “3/4×20

2.654.740

قیمت زانو چپقی پرسی

“3/4×25 2.644.180
قیمت زانو چپقی پرسی “1×25

3.596.670

قیمت زانو چپقی پرسی

“3/4×32 3.698.750
قیمت زانو چپقی پرسی “1×32

4.675.110

قیمت زانو چپقی پرسی

“1/2 1×40 17.693.390
قیمت زانو چپقی پرسی “1/2 1×50

25.421.550

قیمت سه راهی توپیچ پرسی

16×”1/2×16 2.587.090
قیمت سه راهی توپیچ پرسی 20×”1/2×20

3.206.390

قیمت سه راهی توپیچ پرسی

25×”1/2×25 4.176.480
قیمت سه راهی توپیچ پرسی 25×”3/4×25

5.393.190

قیمت سه راهی توپیچ پرسی

32×”3/4×32 6.284.410
قیمت سه راهی توپیچ پرسی 40×”3/4×40

18.655.670

قیمت سه راهی توپیچ پرسی

50×”1×50 25.079.780
قیمت رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی “1/2×16

1.768.800

قیمت رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی

“1/2×20 1.991.880
قیمت رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی “3/4×25

2.617.120

قیمت رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی

“1×32 4.724.280
قیمت رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی “1/4 1×40

10.367.500

قیمت رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی

“1/2 1×50 17.355.360
قیمت مهره ماسوره مخصوص شیر دو سر روپیچ پرسی “1/2×20

1.227.930

قیمت مهره ماسوره پرسی

“1/2×16 846.230
قیمت مهره ماسوره پرسی “1/2×20

1.021.460

قیمت مهره ماسوره پرسی

“3/4×20 1.244.100
قیمت مهره ماسوره پرسی “3/4×25

1.590.710

قیمت مهره ماسوره پرسی

“1×25 2.153.690
قیمت مهره ماسوره پرسی “1×32

2.370.720

قیمت مهره ماسوره پرسی

“1/4 1×40 3.861.330
قیمت مهره ماسوره پرسی “1/2 1×50

4.182.310

قیمت مهره ماسوره پرسی

“2×63

7.045.830

لیست قیمت اتصالات کوپلی نیوپایپ (1403/04/31)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت رابط توپیچ کوپلی “1/2×16

1.266.210

قیمت رابط توپیچ کوپلی

“1/2×20 1.528.890
قیمت رابط توپیچ کوپلی “3/4×20

2.000.020

قیمت رابط توپیچ کوپلی

“3/4×25 2.285.360
قیمت رابط توپیچ کوپلی “1×32

4.223.230

قیمت رابط روپیچ کوپلی

“1/2×16 1.190.860
قیمت رابط روپیچ کوپلی “1/2×20

1.623.600

قیمت رابط روپیچ کوپلی

“1/2×25 2.236.300
قیمت رابط روپیچ کوپلی “3/4×25

2.324.300

قیمت رابط روپیچ کوپلی

“3/4×20 1.838.540
قیمت رابط روپیچ کوپلی “1×32

3.584.130

قیمت رابط روپیچ کوپلی

“1×25 3.744.620
قیمت مهره ماسوره کوپلی “1/2×16

1.062.820

قیمت مهره ماسوره کوپلی

“1/2×20 1.283.370
قیمت مهره ماسوره کوپلی “3/4×20

1.524.050

قیمت مهره ماسوره کوپلی

“3/4×25 1.925.110
قیمت مهره ماسوره کوپلی “1×25

2.566.740

قیمت مهره ماسوره کوپلی

“1×32 3.650.460
قیمت بوشن ساده کوپلی 16×16

1.877.810

قیمت بوشن ساده کوپلی

20×20 2.460.590
قیمت بوشن ساده کوپلی 25×25

3.656.180

قیمت بوشن ساده کوپلی

32×32 5.583.050
قیمت بوشن تبدیل کوپلی 16×20

2.195.050

قیمت بوشن تبدیل کوپلی

16×25 2.613.490
قیمت بوشن تبدیل کوپلی 20×25

2.890.030

قیمت بوشن تبدیل کوپلی

25×32 4.896.100
قیمت زانو 90 درجه کوپلی 16×16

2.362.690

قیمت زانو 90 درجه کوپلی

20×20 2.670.580
قیمت زانو 90 درجه کوپلی 25×25

4.575.890

قیمت زانو 90 درجه کوپلی

32×32 6.694.050
قیمت زانو 90 درجه روپیچ کوپلی “1/2×16

1.934.680

قیمت زانو 90 درجه روپیچ کوپلی

“1/2×20 2.113.650
قیمت زانو 90 درجه روپیچ کوپلی “3/4×20

2.397.450

قیمت زانو 90 درجه روپیچ کوپلی

“3/4×25 2.972.420
قیمت زانو 90 درجه روپیچ کوپلی “1×25

3.186.590

قیمت زانو 90 درجه روپیچ کوپلی

“1×32 5.401.330
قیمت زانو چپقی کوپلی “1/2×16

1.922.580

قیمت زانو چپقی کوپلی

“1/2×20 2.109.360
قیمت زانو چپقی کوپلی “3/4×20

2.523.620

قیمت زانو چپقی کوپلی

“3/4×25 3.331.240
قیمت زانو چپقی کوپلی “1×25

4.223.670

قیمت زانو چپقی کوپلی

“3/4×32 4.770.370
قیمت زانو چپقی کوپلی “1×32

5.370.310

قیمت سه راهی کوپلی

16×16×16 2.723.270
قیمت سه راهی کوپلی 20×20×20

3.888.390

قیمت سه راهی کوپلی

25×25×25 5.248.100
قیمت سه راهی کوپلی 32×32×32

8.794.610

قیمت سه راهی تبدیل کوپلی

16×20×16 2.430.010
قیمت سه راهی تبدیل کوپلی 20×16×16

2.423.190

قیمت سه راهی تبدیل کوپلی

20×16×20 3.366.220
قیمت سه راهی تبدیل کوپلی 16×20×20

3.366.220

قیمت سه راهی تبدیل کوپلی

20×16×25 4.319.150
قیمت سه راهی تبدیل کوپلی 25×16×25

4.753.100

قیمت سه راهی تبدیل کوپلی

20×20×25 4.148.980
قیمت سه راهی تبدیل کوپلی 25×20×25

4.359.630

قیمت سه راهی تبدیل کوپلی

32×16×32 7.002.710
قیمت سه راهی تبدیل کوپلی 32×20×32

7.523.340

قیمت سه راهی تبدیل کوپلی

25×25×32 6.581.740
قیمت سه راهی روپیچ کوپلی (مخصوص شیرآلات توکار) 16×”1/2×16

2.951.630

قیمت سه راهی توپیچ کوپلی

16×”1/2×16 3.018.730
قیمت سه راهی توپیچ کوپلی 20×”1/2×20

3.391.300

قیمت سه راهی توپیچ کوپلی

25×”3/4×25 5.992.360
قیمت سه راهی توپیچ کوپلی 32×”1×32

6.788.650

قیمت زانو صفحه دار توپیچ کوپلی

“1/2×16 2.491.940
قیمت زانو صفحه دار توپیچ کوپلی “1/2×20

3.449.050

قیمت زانو صفحه دار روپیچ کوپلی

“3/4×16 2.822.270
قیمت سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی 16×”1/2×16

3.150.290

قیمت سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی

20×”1/2×20 3.870.680
قیمت سه راهی 90 دیواری کوپلی 16×”1/2×16

2.640.440

قیمت سه راهی 90 دیواری کوپلی

20×”1/2×20 3.440.250
قیمت سه راهی 90 دیواری تبدیلی کوپلی 16×”1/2×20

3.480.510

قیمت سه راهی 90 دیواری تبدیلی کوپلی

20×”1/2×16 3.480.510
قیمت زانو دیواری کوپلی “1/2×16

1.660.010

قیمت زانو دیواری کوپلی

“1/2×20 2.558.050
قیمت زانو دیواری کوپلی “3/4×25

3.928.980

قیمت زانو دیواری کوپلی

“1×32 5.110.600
قیمت سه راهی دیواری کوپلی 16×”1/2×16

3.001.020

قیمت سه راهی دیواری کوپلی

20×”1/2×20 3.429.140
قیمت سه راهی دیواری موازی کوپلی 16×”1/2×16

4.954.400

لیست قیمت درپوش های کلکتوری نیوپایپ (1403/04/31)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت درپوش فلزی روپیچ “3/4

884.070

قیمت درپوش فلزی روپیچ

“1 1.064.140
قیمت درپوش فلزی روپیچ “1/4 1

1.875.940

قیمت درپوش فلزی روپیچ

“1/2 1 2.129.050
قیمت درپوش فلزی روپیچ “2

4.386.910

قیمت درپوش فلزی مخصوص کلکتور مدولار

“1 نا موجود
قیمت درپوش فلزی مخصوص هواگیری M10 “1

1.232.770

قیمت درپوش فلزی مخصوص هواگیری M10

“1/4 1 2.121.020
قیمت درپوش فلزی مخصوص هواگیری M10 “1/2 1

2.226.950

قیمت درپوش فلزی تبدیلی با توپیچ “1/2

“1/4 1 1.759.340
قیمت درپوش فلزی تبدیلی با توپیچ “1/2 “1/2 1

2.022.240

قیمت پیچ هواگیری دستی M10

_ 299.750
قیمت آچار شیر سوئیچی _

1.587.740

لیست قیمت اتصالات کلمپی (1403/04/31)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت کمربند کلمپی 40

2.245.870

قیمت کمربند کلمپی

50 3.809.630
قیمت کمربند کلمپی 63

8.762.160

قیمت بوشن کلمپی

40×40 13.235.750
قیمت بوشن کلمپی 50×50

20.362.210

قیمت بوشن کلمپی

63×63 34.352.780
قیمت بوشن تبدیل کلمپی 50×40

14.800.390

قیمت بوشن تبدیل کلمپی

63×40 28.808.010
قیمت بوشن تبدیل کلمپی 63×50

30.547.660

قیمت زانو 90 درجه کلمپی

40×40 18.556.120
قیمت زانو 90 درجه کلمپی 50×50

27.611.320

قیمت زانو 90 درجه کلمپی

63×63 70.809.420
قیمت سه راهی کلمپی 40×40×40

25.196.490

قیمت سه راهی کلمپی

50×50×50 43.195.460
قیمت سه راهی کلمپی 63×63×63

93.170.220

قیمت سه راهی تبدیلی کلمپی

50×40×50 31.468.470
قیمت درپوش کلمپی 40

5.275.380

قیمت درپوش کلمپی

50 6.654.780
قیمت درپوش کلمپی 63

21.333.950

قیمت بوشن روپیچ کلمپی

“1/4 1×40 16.115.660
قیمت بوشن روپیچ کلمپی “1/2 1×50

20.132.530

قیمت بوشن روپیچ کلمپی

“2×63 31.759.530
قیمت بوشن توپیچ کلمپی “1/2 1×40

16.240.400

قیمت بوشن توپیچ کلمپی

“1/2 1×50 20.106.790
قیمت بوشن توپیچ کلمپی “2×63

34.172.160

قیمت زانو چپقی کلمپی

“1/2 1×40 18.095.550
قیمت زانو چپقی کلمپی “1/2 1×50

25.999.380

قیمت سه راهی توپیچ کلمپی

40×”3/4×40 18.655.670
قیمت سه راهی توپیچ کلمپی 50×”1×50

25.079.780

قیمت رابط توپیچ با مهره ماسوره کلمپی

“1/4 1×40 10.367.500
قیمت مهره ماسوره کلمپی “1/4 1×40

9.215.580

قیمت مهره ماسوره کلمپی

“1/2 1×50 9.689.790
قیمت مهره ماسوره کلمپی “2×63

11.770.990

قیمت بوشن تبدیل کلمپی -کوپلی

40×25 11.442.530
قیمت بوشن تبدیل کلمپی -کوپلی 40×32

12.413.390

قیمت بوشن تبدیل کلمپی -کوپلی

50×32

11.925.870

لیست قیمت کلکتور (1403/04/31)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)2) 1/2”×3/4

3.389.870

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)3) 1/2”×3/4 5.084.530
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)4) 1/2”×3/4

6.628.490

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)5) 1/2”×3/4 8.285.640
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)2) 1/2″×1

4.309.470

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)3) 1/2″×1 6.292.770
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)4) 1/2″×1

8.424.240

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)5) 1/2″×1 10.436.470
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)6) 1/2″×1

12.521.630

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)7) 1/2″×1 14.602.500
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)8) 1/2″×1

16.684.360

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)9) 1/2″×1 18.356.580
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)10) 1/2″×1

21.314.370

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)11) 1/2″×1 22.202.290
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)12) 1/2″×1

24.218.260

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)3) 3/4″×1 9.672.190
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)4) 3/4″×1

12.322.200

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)5) 3/4″×1 16.507.370
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)6) 3/4″×1

18.153.080

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)3) 1/2″×1 1/4 9.078.850
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)4) 1/2″×1 1/4

12.105.170

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)5) 1/2″×1 1/4 15.124.780
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)6) 1/2″×1 1/4

17.746.190

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)7) 1/2″×1 1/4 20.699.250
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)8) 1/2″×1 1/4

24.181.300

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)9) 1/2″×1 1/4 26.607.460
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)10) 1/2″×1 1/4

29.569.210

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)11) 1/2″×1 1/4 32.531.950
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)12) 1/2″×1 1/4

36.279.100

قیمت کلکتور نیوپایپ

 “b)3) 3/4”×1 1/4 13.393.490
قیمت کلکتور نیوپایپ  “b)4) 3/4”×1 1/4

17.482.850

قیمت کلکتور نیوپایپ

 “b)5) 3/4”×1 1/4 21.582.330
قیمت کلکتور نیوپایپ  “b)6) 3/4”×1 1/4

25.725.480

قیمت کلکتور نیوپایپ

 “b)3) 1/2″×1 1/2 17.720.670
قیمت کلکتور نیوپایپ  “b)4) 1/2″×1 1/2

23.627.560

قیمت کلکتور نیوپایپ

 “b)5) 1/2″×1 1/2 31.376.840
قیمت کلکتور نیوپایپ  “b)6) 1/2″×1 1/2

37.648.050

قیمت کلکتور نیوپایپ

 “b)7) 1/2″×1 1/2 43.916.510
قیمت کلکتور نیوپایپ  “b)8) 1/2″×1 1/2

50.188.380

قیمت کلکتور نیوپایپ

 “b)9) 1/2″×1 1/2 56.456.510
قیمت کلکتور نیوپایپ  “b)10) 1/2″×1 1/2

63.045.400

قیمت کلکتور نیوپایپ

 “b)11) 1/2″×1 1/2 69.634.400
قیمت کلکتور نیوپایپ  “b)12) 1/2″×1 1/2

76.223.400

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)3) 3/4″×1 1/2 17.929.890
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)4) 3/4″×1 1/2

25.718.990

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)5) 3/4″×1 1/2 32.141.340
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)6) 3/4″×1 1/2

37.657.070

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)7) 3/4″×1 1/2 43.929.270
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)8) 3/4″×1 1/2

50.200.810

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)9) 3/4″×1 1/2 56.468.940
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)3) 3/4″×2

30.748.630

قیمت کلکتور نیوپایپ

“b)4) 3/4″×2 40.983.470
قیمت کلکتور نیوپایپ “b)5) 3/4″×2

51.218.420

لیست قیمت کلکتور ترموستاتیک نیوپایپ (1403/04/31)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت با شیر پرسی “1×16) 3b

63.796.260

قیمت کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت با شیر پرسی

“1×16) 4b 84.197.740
قیمت کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت با شیر پرسی “1×16) 5b

103.103.000

قیمت کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت با شیر پرسی

“1×16) 6b 123.242.900
قیمت کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت با شیر پرسی “1×16) 7b

145.502.000

قیمت کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت با شیر پرسی

“1×16) 8b 165.465.520
قیمت کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت با شیر کوپلی “1×16) 3b

56.210.660

قیمت کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت با شیر کوپلی

“1×16) 4b 74.562.180
قیمت کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت با شیر کوپلی “1×16) 5b

92.740.780

قیمت کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت با شیر کوپلی

“1×16) 6b 110.721.930
قیمت کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت با شیر کوپلی “1×16) 7b

126.67.220

قیمت کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت با شیر کوپلی

“1×16) 8b

147.748.260

لیست قیمت نیوکلکتور (1403/04/31)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت نیوکلکتور کوپلی با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز) “1×16) 2b

6.173.310

قیمت نیوکلکتور کوپلی با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)

“1×16) 3b 9.242.640
قیمت نیوکلکتور کوپلی با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز) “1×16) 4b

12.327.480

قیمت نیوکلکتور کوپلی با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)

“1×16) 5b 15.404.840
قیمت نیوکلکتور کوپلی با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز) “1×16) 6b

18.454.480

قیمت نیوکلکتور کوپلی با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)

“1×16) 7b 21.571.770
قیمت نیوکلکتور کوپلی با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز) “1×16) 8b

24.646.490

قیمت نیوکلکتور کوپلی با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)

“1×16) 9b 27.733.420
قیمت نیوکلکتور کوپلی با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز) “1×16) 10b

30.820.240

قیمت نیوکلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)

“1×”1/2) 2b 4.815.140
قیمت نیوکلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای) “1×”1/2) 3b

7.209.290

قیمت نیوکلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)

“1×”1/2) 4b 9.615.430
قیمت نیوکلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای) “1×”1/2) 5b

12.015.740

قیمت نیوکلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)

“1×”1/2) 6b 14.394.490
قیمت نیوکلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای) “1×”1/2) 7b

16.826.040

قیمت نیوکلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)

“1×”1/2) 8b 19.224.260
قیمت نیوکلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای) “1×”1/2) 9b

21.662.080

قیمت نیوکلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)

“1×”1/2) 10b

24.099.790

لیست قیمت نیوکلکتور فلومتر دار نیوپایپ (1403/04/31)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی “1×16) 3b

22.268.180

قیمت نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی

“1×16) 4b 31.511.480
قیمت نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی “1×16) 5b

39.284.410

قیمت نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی

“1×16) 6b 46.847.130
قیمت نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی “1×16) 7b

54.409.850

قیمت نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی

“1×16) 8b 61.342.380
قیمت نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی “1×16) 3b

24.789.050

قیمت نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی

“1×16) 4b 35.082.850
قیمت نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی “1×16) 5b

43.695.960

قیمت نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی

“1×16) 6b 52.099.080
قیمت نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی “1×16) 7b

60.502.090

قیمت نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی

“1×16) 8b

68.485.010

لیست قیمت کلکتور ترموستاتیک فلومتر دار نیوپایپ (1403/04/31)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت کلکتور ترموستاتیک گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی “1×16) 3b

63.796.260

قیمت کلکتور ترموستاتیک گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی

“1×16) 4b 84.197.740
قیمت کلکتور ترموستاتیک گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی “1×16) 5b

103.103.000

قیمت کلکتور ترموستاتیک گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی

“1×16) 6b 123.242.900
قیمت کلکتور ترموستاتیک گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی “1×16) 7b

145.502.170

قیمت کلکتور ترموستاتیک گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی

“1×16) 8b 165.465.520
قیمت کلکتور ترموستاتیک گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی “1×16) 3b

56.210.660

قیمت کلکتور ترموستاتیک گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی

“1×16) 4b 74.562.180
قیمت کلکتور ترموستاتیک گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی “1×16) 5b

92.740.780

قیمت کلکتور ترموستاتیک گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی

“1×16) 6b 110.721.000
قیمت کلکتور ترموستاتیک گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی “1×16) 7b

126.687.220

قیمت کلکتور ترموستاتیک گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوپلی

“1×16) 8b

147.748.150

لیست قیمت شیر های تاسیساتی (1403/04/31)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت شیر یکسر روپیچ کوپلی (دسته پروانه ای) 16×”1/2

1.512.720

قیمت شیر یکسر روپیچ کوپلی (دسته پروانه ای)

20×”1/2 1.826.880
قیمت شیر یکسر روپیچ کوپلی (دسته پروانه ای) 20×”3/4

3.915.780

قیمت شیر یکسر روپیچ کوپلی (دسته پروانه ای)

25×”3/4 4.334.660
قیمت شیر یکسر روپیچ کوپلی (دسته پروانه ای) 25×”1

5.931.860

قیمت شیر یکسر روپیچ کوپلی (دسته پروانه ای)

32×”1 6.745.530
قیمت شیر رادیاتور ورودی (رفت) “1/2

2.876.280

قیمت شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)

“1/2 2.424.290
قیمت شیر یکسر روپیچ کوپلی 25×”1

5.713.950

قیمت شیر یکسر روپیچ کوپلی

32×”1 6.754.330
قیمت شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای “1/2

2.035.330

قیمت شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای

“3/4 2.556.290
قیمت شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای “1

5.736.060

قیمت شیر یکسر روپیچ با مهره پرسی

16×”1/2 2.081.750
قیمت شیر یکسر روپیچ با مهره پرسی 20×”1/2

2.391.510

قیمت شیر یکسر روپیچ با مهره پرسی

20×”3/4 3.654.640
قیمت شیر یکسر روپیچ با مهره پرسی 25×”3/4

4.179.340

قیمت شیر یکسر روپیچ با مهره پرسی

25×”1 7.431.380
قیمت شیر یکسر روپیچ با مهره پرسی 32×”1

7.760.610

قیمت شیر هواگیری اتوماتیک

“1/2 4.620.440
قیمت شیر هواگیری اتوماتیک تیپ 2 “1/2

3.502.180

قیمت شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)

“1 8.811.770
قیمت شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ 2 “1

7.908.010

قیمت شیر یکسر روپیچ کوپلی (نیو ولو)

16×”1/2 1.445.730
قیمت شیر دوسر کوپلی 16×16

2.797.520

قیمت شیر دوسر کوپلی

20×20 3.247.420
قیمت شیر دوسر کوپلی 25×25

5.824.060

قیمت شیر دوسر کوپلی

32×32 10.112.300
قیمت شیر کنار گذر(بای پس) “1

19.635.990

قیمت شیر دو سر توپیچ دسته گازی (دبی بالا)

“1/2 2.477.860
قیمت شیر دو سر توپیچ دسته گازی (دبی بالا) “3/4

3.622.080

قیمت شیر دو سر توپیچ دسته گازی (دبی بالا)

“1 6.584.270
قیمت شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا) “1/2

2.839.100

قیمت شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)

“3/4 3.198.360
قیمت شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا) “1

5.879.280

قیمت شیر دو سر روپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)

“1/2 2.900.810
قیمت شیر دو سر روپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا) “3/4

3.373.260

قیمت شیر دو سر روپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)

“1 6.238.100
قیمت شیر زانویی دو سر روپیچ “3/4

3.659.700

قیمت شیر زانویی دو سر روپیچ

“1

6.738.160

قیمت شیر زانویی روپیچ با مهره ماسوره پرسی

20×”3/4 4.929.540
قیمت شیر زانویی روپیچ با مهره ماسوره پرسی 25×”3/4

5.166.590

قیمت شیر زانویی روپیچ با مهره ماسوره پرسی

25×”1 8.610.910
قیمت شیر زانویی روپیچ با مهره ماسوره پرسی 32×”1

9.041.340

قیمت شیر زانویی روپیچ کوپلی

20×”3/4 4.745.620
قیمت شیر زانویی روپیچ کوپلی 25×”3/4

5.015.230

قیمت شیر زانویی روپیچ کوپلی

25×”1 6.351.510
قیمت شیر زانویی روپیچ کوپلی 32×”1

8.095.340

قیمت شیر زانویی دو سر روپیچ تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی) “1/2×”3/4 1.880.890

قیمت شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم با مهره پرسی

25×”1 8.610.910
قیمت شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم با مهره پرسی 32×”1

9.041.340

قیمت شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم کوپلی

25×”1 6.351.510
قیمت شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم کوپلی 32×”1

8.095.340

قیمت شیر حیاطی

“1/2×”1/2 2.684.220
قیمت شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای) “1/2×”3/8

1.544.510

قیمت شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)

“1/2×”1/2 1.580.150
قیمت شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز) “1/2×”3/8

1.544.510

قیمت شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)

“1/2×”1/2 1.580.150
قیمت شیر شلنگی زانویی “1/2

2.101.330

قیمت شیر شلنگی مستقیم

“1/2 1.807.630

1.8لیست قیمت انشعابات (1403/04/31)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت شیر قطع و وصل دو سر روپیچ تمام برنز “1/2

17.245.800

قیمت شیر قطع و وصل دو سر روپیچ تمام برنز

“1 26.127.200
قیمت شیر یکطرفه توپیچ روپیچ تمام برنز “1/2

7.379.900

قیمت شیر یکطرفه توپیچ روپیچ تمام برنز

“1 12.848.000
قیمت شیر قطع و وصل دو سر روپیچ “1/2

8.867.760

قیمت شیر قطع و وصل دو سر روپیچ

“3/4 9.940.040
قیمت شیر قطع و وصل دو سر کوپلی 25

11.766.480

قیمت شیر انشعاب (شبکه) دو سر روپیچ

“1/2 4.893.790
قیمت شیر انشعاب (شبکه) دو سر روپیچ “3/4

6.790.740

قیمت شیر انشعاب (شبکه) یکسر روپیچ کوپلی

“3/4×25 8.311.050
قیمت شیر سوِییچی روپیچ توپیچ “1/2

8.032.640

قیمت شیر سوِییچی روپیچ توپیچ

“3/4 9.467.920
قیمت شیر سوئیچی یکسر توپیچ کوپلی

“1/2×20

9.079.510

قیمت شیر سوئیچی یکسر توپیچ کوپلی

“3/4×25

13.978.580

لیست قیمت ملزومات فلزی نیوپایپ (1403/04/31)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت جعبه کلکتور همراه با بست و پایه 35×45

7.218.640

قیمت جعبه کلکتور همراه با بست و پایه

45×45 9.320.520
قیمت جعبه کلکتور همراه با بست و پایه 55×45

9.530.950

قیمت جعبه کلکتور همراه با بست و پایه

65×45 11.018.920
قیمت جعبه کلکتور همراه با بست و پایه 75×45

12.819.510

قیمت جعبه کلکتور همراه با بست و پایه

85×45 13.322.980
قیمت جعبه کلکتور همراه با بست و پایه 95×45

15.453.680

قیمت جعبه کلکتور همراه با بست و پایه

125×45 17.995.010
قیمت جعبه کلکتور نرموستاتیک همراه با بست و پایه 50×65

10.855.790

قیمت جعبه کلکتور نرموستاتیک همراه با بست و پایه

50×80 13.453.550
قیمت جعبه کلکتور پلیمری (نیوباکس) 45×35

7.218.640

قیمت جعبه کلکتور پلیمری (نیوباکس)

45×45 9.320.520
قیمت جعبه کلکتور پلیمری (نیوباکس) 45×65

11.018.920

قیمت جعبه کلکتور پلیمری (نیوباکس)

45×75 12.819.510
قیمت جعبه کلکتور پلیمری (نیوباکس) 45×95

15.453.680

قیمت بست کلکتور

“3/4 36.960
قیمت بست کلکتور “1

42.020

قیمت بست کلکتور

“1/4 1 51.590
قیمت بست کلکتور “1/2 1

55.660

قیمت پایه کلکتور

_ 416.130
قیمت صفحه نصب تک 73

54.560

قیمت صفحه نصب زوج

153 102.960
قیمت صفحه نصب زوج 280

154.330

قیمت صفحه نصب زوج رادیاتوری

500 249.370
قیمت صفحه نصب زوج قوس دار 280

180.510

قیمت صفحه نصب زیر پکیج

__

307.780

لیست قیمت ملزومات یدکی نیوپایپ (1403/04/31)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت دسته ABS قرمز شیر تنظیم نیوکلکتور _

58.850

قیمت دسته ABS قرمز شیر تنظیم نیوکلکتور

_ 58.850
قیمت جا حلقه پلیمری اتصالات پرسی 16

3.080

قیمت جا حلقه پلیمری اتصالات پرسی

20 3.190
قیمت جا حلقه پلیمری اتصالات پرسی 25

4.400

قیمت جا حلقه پلیمری اتصالات پرسی

32 5.170
قیمت جا حلقه پلیمری اتصالات پرسی 40

9.790

قیمت جا حلقه پلیمری اتصالات پرسی

50 16.500
قیمت جا حلقه پلیمری اتصالات پرسی 63

20.130

قیمت حلقه استیل اتصال پرسی

mm 16 338.250
قیمت حلقه استیل اتصال پرسی mm 20

503.470

قیمت حلقه استیل اتصال پرسی

mm 25 962.390
قیمت حلقه استیل اتصال پرسی mm 32

1.150.160

قیمت حلقه استیل اتصال پرسی

mm 40 1.625.910
قیمت حلقه استیل اتصال پرسی mm 50

2.055.020

قیمت حلقه استیل اتصال پرسی

mm 63 3.067.570
قیمت اورینگ 16

15.730

قیمت اورینگ

20 26.400
قیمت اورینگ 25

32.670

قیمت اورینگ

32 43.450
قیمت اورینگ 40

47.630

قیمت اورینگ

50 71.610
قیمت اورینگ 63

125.180

قیمت مهره اتصالات کوپلی

16 450.230
قیمت مهره اتصالات کوپلی 20

621.610

قیمت مهره اتصالات کوپلی

25 827.420
قیمت مهره اتصالات کوپلی 32

1.109.240

قیمت حلقه چاک دار اتصالات کوپلی

16 111.870
قیمت حلقه چاک دار اتصالات کوپلی 20

152.570

قیمت حلقه چاک دار اتصالات کوپلی

25 289.410
قیمت حلقه چاک دار اتصالات کوپلی 32

355.300

لیست قیمت ملزومات پلیمری (1403/04/31)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت درپوش پلاستیکی پایه کوتاه “1/2

13.750

قیمت درپوش پلاستیکی پایه کوتاه

“3/4 20.460
قیمت درپوش پلاستیکی پایه کوتاه “1

34.650

قیمت درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار

“1/2 20.570
قیمت درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار “3/4

30.250

قیمت بست لوله

16 7.370
قیمت بست لوله 20

9.020

قیمت بست لوله

25 10.010
قیمت بست لوله 32

17.160

قیمت بست لوله

40 23.980
قیمت بست زوج لوله 16

13.530

قیمت بست زوج لوله

20 14.190
قیمت بست زوج لوله 25

15.400

قیمت بست خاردار لوله

16 2.640
قیمت بست ریلی لوله (پشت چسبدار) 16

108.350

قیمت بست ریلی لوله

16 82.830
قیمت درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی (طرح جدید) “1/2

15.070

قیمت درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی

“1/2 15.070
قیمت درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی “3/4

20.240

قیمت درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی

“1 20.240
قیمت درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز (طرح جدید) “1/2

40.370

قیمت درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز

“1/2 40.370
قیمت درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز “3/4

59.950

قیمت درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز

“1

59.950

لیست قیمت فوم لوله ای (1403/04/31)

نام کالا

سایز (mm) قیمت (ریال)
قیمت فوم لوله ای سفید EPE 16

20.130

قیمت فوم لوله ای سفید EPE

20 25.410
قیمت فوم لوله ای سفید EPE 25

32.120

قیمت فوم لوله ای سفید EPE

32 41.470
قیمت فوم لوله ای سفید EPE 40

56.100

قیمت فوم لوله ای سفید EPE

50 69.520
قیمت فوم لوله ای سفید EPE 63

104.170

قیمت فوم لوله ای آبی EPE

16 20.130
قیمت فوم لوله ای آبی EPE 20

25.410

قیمت فوم لوله ای قرمز EPE

16 20.130
قیمت فوم لوله ای قرمز EPE 20

25.410

لیست قیمت چسب (1403/04/31)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت چسب فشار قوی 250 گرمی _

913.770

قیمت چسب فشار قوی تیوپی 100cc

_

437.360

لیست قیمت اقلام ترموستاتیک  (1402/10/10)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت ترموستات اتاقی لمسی 220W _

13.669.920

قیمت ترموستات اتاقی تک فصل مکانیکی 220W CWT

_ ناموجود
قیمت محرک الکتریکی (شیر برقی) 220W _

20.049.150

قیمت محرک الکتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیکTF-6

_ 5.094.540
قیمت محرک الکتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیکTF-9 _

ناموجود

قیمت محرک الکتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیکTF-34

_ ناموجود
قیمت محرک الکتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک دیجیتال _

ناموجود

قیمت شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت

“1/2

5.742.880

قیمت محلول کاهنده نقطه انجماد (1403/04/31)

نام کالا

حجم (لیتر) قیمت (ریال)
قیمت محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) 20

8.008.220

قیمت محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا)

10

4.383.610

قیمت بست های فلزی نیوپایپ (1403/04/31)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت بست آویز لوله 50

414.260

قیمت بست آویز لوله

63 442.640
قیمت بست آویز لوله 75

471.790

قیمت بست آویز لوله

90 520.410
قیمت بست آویز لوله 110

610.500

قیمت بست آویز لوله

125 672.980
قیمت بست رایزر لوله 50

344.630

قیمت بست رایزر لوله

63 369.490
قیمت بست رایزر لوله 75

396.660

قیمت بست رایزر لوله

90 436.370
قیمت بست رایزر لوله 110

512.600

قیمت بست رایزر لوله

125 593.340
قیمت بست آویز سقفی دو رزوه ای 20

125.400

قیمت بست آویز سقفی دو رزوه ای

25 137.720
قیمت بست آویز سقفی دو رزوه ای 32

153.890

قیمت بست آویز سقفی دو رزوه ای

40 194.920
قیمت بست آویز سقفی دو رزوه ای 50

206.910

قیمت بست آویز سقفی دو رزوه ای

63 243.870
قیمت بست آویز سقفی دو رزوه ای 75

274.340

قیمت بست آویز سقفی دو رزوه ای

90 295.900
قیمت بست آویز سقفی دو رزوه ای 110

323.400

قیمت بست آویز سقفی دو رزوه ای

125

409.200

با توجه به نوسان های بازار، جهت اطلاع از قیمت دقیق و سفارش محصولات با کارشناسان ما در پرشین پایپ در تماس باشید.

021-91005252

021-91005757