لیست قیمت اتصالات دنده ای سیاه مک چین

مک چین

برای دریافت لیست قیمت و صدور پیش فاکتور اتصالات دنده ای سیاه مک چین با کارشناسان پرشین پایپ تماس بگیرید.

021-91005252

021-91005757

لیست قیمت اتصالات دنده ای سیاه مک چین (تاریخ اسفند ماه 1401)

عنوان

سایز

قیمت (ريال)

قیمت زانو دنده ای سیاه مک (MECH) چین

½”

220,000
قیمت زانو دنده ای سیاه مک (MECH) چین

¾”

400,000
قیمت زانو دنده ای سیاه مک (MECH) چین

1”

600,000
قیمت زانو دنده ای سیاه مک (MECH) چین

1 ¼”

880,000
قیمت زانو دنده ای سیاه مک (MECH) چین

1 ½”

1,200,000
قیمت زانو دنده ای سیاه مک (MECH) چین

2”

2,500,000
قیمت زانو چپقی دنده ای سیاه مک (MECH) چین

½”

240,000
قیمت زانو چپقی دنده ای سیاه مک (MECH) چین

¾”

400,000
قیمت زانو چپقی دنده ای سیاه مک (MECH) چین

1”

630,000
قیمت زانو چپقی دنده ای سیاه مک (MECH) چین

1 ¼”

970,000
قیمت زانو چپقی دنده ای سیاه مک (MECH) چین

1 ½”

1,200,000
قیمت زانو چپقی دنده ای سیاه مک (MECH) چین

2”

2,550,000
قیمت زانو چپقی دنده ای سیاه مک (MECH) چین

2 ½”

3,800,000
قیمت زانو چپقی دنده ای سیاه مک (MECH) چین

3”

4,850,000
قیمت زانو تبدیلی دنده ای سیاه مک (MECH) چین

¾” * ½”

قیمت مهره دنده ای سیاه مک (MECH) چین

¾”

1,050,000
قیمت مهره دنده ای سیاه مک (MECH) چین

1”

1,380,000
قیمت مهره دنده ای سیاه مک (MECH) چین

1 ¼”

2,300,000
قیمت مهره دنده ای سیاه مک (MECH) چین

1 ½”

2,750,000
قیمت مهره دنده ای سیاه مک (MECH) چین

2”

4,500,000
قیمت مهره دنده ای سیاه مک (MECH) چین

2 ½”

7,900,000
قیمت مهره دنده ای سیاه مک (MECH) چین

3”

9,500,000
قیمت تبدیل دنده ای سیاه مک (MECH) چین

¾” * ½”

180,000
قیمت تبدیل دنده ای سیاه مک (MECH) چین

1” * ½”

330,000
قیمت تبدیل دنده ای سیاه مک (MECH) چین

1” * ¾”

330,000
قیمت تبدیل دنده ای سیاه مک (MECH) چین

1 ¼” * ½”

550,000
قیمت تبدیل دنده ای سیاه مک (MECH) چین

1 ¼” * ¾”

550,000
قیمت تبدیل دنده ای سیاه مک (MECH) چین

1 ¼” * 1”

550,000
قیمت بوشن دنده ای سیاه مک (MECH) چین

 ½”

200,000
قیمت بوشن دنده ای سیاه مک (MECH) چین

¾”

290,000
قیمت بوشن دنده ای سیاه مک (MECH) چین

1”

430,000
قیمت بوشن دنده ای سیاه مک (MECH) چین

1 ¼”

630,000
قیمت بوشن دنده ای سیاه مک (MECH) چین

1 ½”

800,000
قیمت بوشن دنده ای سیاه مک (MECH) چین

2”

1,480,000
قیمت روپیچ دنده ای سیاه مک (MECH) چین

 ½”

200,000
قیمت روپیچ دنده ای سیاه مک (MECH) چین

¾”

530,000
قیمت روپیچ دنده ای سیاه مک (MECH) چین

1”

830,000
قیمت سه راه دنده ای سیاه مک (MECH) چین

½”

270,000
قیمت سه راه دنده ای سیاه مک (MECH) چین

¾”

490,000
قیمت سه راه دنده ای سیاه مک (MECH) چین

1”

750,000
قیمت سه راه تبدیلی دنده ای سیاه مک (MECH) چین

¾” * ½”

قیمت مغزی دنده ای سیاه مک (MECH) چین

 ½”

190,000
قیمت مغزی دنده ای سیاه مک (MECH) چین

¾”

270,000
قیمت مغزی دنده ای سیاه مک (MECH) چین

1”

430,000
قیمت مغزی دنده ای سیاه مک (MECH) چین

1 ¼”

630,000
قیمت مغزی دنده ای سیاه مک (MECH) چین

1 ½”

720,000
قیمت مغزی دنده ای سیاه مک (MECH) چین

2”

1,600,000
قیمت مغزی دنده ای سیاه مک (MECH) چین

 2 ½”

2,400,000
قیمت مغزی دنده ای سیاه مک (MECH) چین

3”

3,250,000

با توجه به نوسان های بازار، جهت اطلاع از قیمت دقیق و سفارش محصولات با کارشناسان ما در پرشین پایپ در تماس باشید.

021-91005252

021-91005757