فلکسیبل داکت آلومینیوم صدفی

فلکسیبل داکت آلومینیوم صدفی

لیست قیمت فلکسیبل داکت آلومینیوم صدفی 

عنوان

سایز قیمت
cm

inch

فلکسیبل داکت آلومینیوم صدفی 8 3 تماس بگیرید
فلکسیبل داکت آلومینیوم صدفی 10 4 تماس بگیرید
فلکسیبل داکت آلومینیوم صدفی 12.5 5 تماس بگیرید
فلکسیبل داکت آلومینیوم صدفی 15 6 تماس بگیرید
فلکسیبل داکت آلومینیوم صدفی 17.5 7 تماس بگیرید
فلکسیبل داکت آلومینیوم صدفی 20 8 تماس بگیرید
فلکسیبل داکت آلومینیوم صدفی 25 10 تماس بگیرید
فلکسیبل داکت آلومینیوم صدفی 30 12 تماس بگیرید
فلکسیبل داکت آلومینیوم صدفی 35 14 تماس بگیرید
فلکسیبل داکت آلومینیوم صدفی 40 16 تماس بگیرید
فلکسیبل داکت آلومینیوم صدفی 45 18 تماس بگیرید
فلکسیبل داکت آلومینیوم صدفی 50 20 تماس بگیرید
فلکسیبل داکت آلومینیوم صدفی 55 22 تماس بگیرید

با توجه به نوسان های بازار، جهت اطلاع از قیمت دقیق و سفارش محصولات با کارشناسان ما در پرشین پایپ در تماس باشید.

021-91005252

021-91005757