شیر پروانه ای ویفری گیربکسی

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی اصولا برای این طراحی شده است که در مواجهه با شرایط سخت تمام نیازها و مواردی که از آن ها انتظار میرود را رفع کند.

شیرهای پروانه ای یا به اصطلاح ویفری گیربکسی عمدتا بعنوان یک کالای بسیار مطمئن در صنایع نفتی و گازی و آبرسانی استفاده میشوند.

ویژگی های شیر پروانه ای گیربکسی

این نوع شیرآلات سایزهای مختلفی را پشتیبانی میکنند که در بازه ی ۲/۱ اینچ تا ۲۴ اینچ قابل تولید و عرضه اند.

به همین دلیل این شیرها بسیار مناسب برای استفاده در منبع ها و انتقال آب و خطوط انتقال سیالات در کنار لوله های فلزی هستند.

لازم به ذکر است که برای تولید نشیمنگاه این نوع شیر ها از پلاستیک قابل ارتعاش استفاده میشود و نقش بسیار مهمی در عملکرد درست آن و آب بند کردن آن دارد.

این نوع شیرآلات در فشار عملکردی PN۱۶ و PN۱۰ میباشد، داشتن یک دسته چرخشی برای این شیرها یکی از مزیت های پر رنگ شیرهای پروانه ای گیربکسی میباشد که در صورت نیاز قابل تعویض با یک موتور اتوماتیک است و میتوان آن را طوری تنظیم کرد که بصورت خودکار عمل کند.

اجزای شیر پروانه ای ویفری گیربکسی

  • هندویل
  • گیربکس
  • شفت
  • بدنه
  • دیسک
  • لاستیک آب بندی.

استاندارد شیر پروانه ای ویفری گیربکسی

  • طراحی مطابق استاندارد EN۵۹۳
  • وجه تا وجه مطابق استاندارد (سری ۲۰) ۱- EN۵۵۸
  • ماشین کاری و سوراخ کاری فلنج ها مطابق استاندارد ۲- EN۱۰۹۲
  • تست و بازرسی مطابق استاندارد ۱- EN۱۲۲۶۶

لیست قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی (1403/03/30)

نام محصول

سایز قیمت (ریال)
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دیسک چدنی میراب- PN10 “6

55.880.000

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دیسک چدنی میراب- PN10

“8 62.370.000
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دیسک چدنی میراب- PN10 “10

150.040.000

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دیسک چدنی میراب- PN10

“12 167.090.000
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دیسک چدنی میراب- PN16 “2

32.450.000

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دیسک چدنی میراب- PN16

“1/2 2 34.210.000
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دیسک چدنی میراب- PN16 “3

37.620.000

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دیسک چدنی میراب- PN16

“4 41.470.000
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دیسک چدنی میراب- PN16 “5

46.750.000

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دیسک چدنی میراب- PN16

“6 57.860.000
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دیسک چدنی میراب- PN16 “8

64.680.000

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دیسک چدنی میراب- PN16

“10 155.760.000
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دیسک چدنی میراب- PN16 “12

173.360.000

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دیسک استیل میراب- PN10

“6 68.530.000
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دیسک استیل میراب- PN10 “8

81.950.000

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دیسک استیل میراب- PN16

“1 32.450.000
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دیسک استیل میراب- PN16 “2

35.970.000

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دیسک استیل میراب- PN16

“1/2 2 38.720.000
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دیسک استیل میراب- PN16 “3

42.350.000

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دیسک استیل میراب- PN16

“4 48.620.000
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دیسک استیل میراب- PN16 “5

56.430.000

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دیسک استیل میراب- PN16

“6 68.860.000
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دیسک استیل میراب- PN16 “8

84.920.000

قیمت شیر پروانه ویفری گیربکسی دیسک کروم PN16 امید گلستان

“2 35.600.000
قیمت شیر پروانه ویفری گیربکسی دیسک کروم PN16 امید گلستان “1/2 2

37.600.000

قیمت شیر پروانه ویفری گیربکسی دیسک کروم PN16 امید گلستان

“3 40.600.000
قیمت شیر پروانه ویفری گیربکسی دیسک کروم PN16 امید گلستان “4

43.200.000

قیمت شیر پروانه ویفری گیربکسی دیسک کروم PN16 امید گلستان

“5 46.900.000
قیمت شیر پروانه ویفری گیربکسی دیسک کروم PN16 امید گلستان “6

52.000.000

قیمت شیر پروانه ویفری گیربکسی دیسک کروم PN16 امید گلستان

“8 58.000.000
قیمت شیر پروانه ویفری گیربکسی دیسک استیل PN16 امید گلستان “2

35.600.000

قیمت شیر پروانه ویفری گیربکسی دیسک استیل PN16 امید گلستان

“1/2 2 37.600.000
قیمت شیر پروانه ویفری گیربکسی دیسک استیل PN16 امید گلستان “3

46.700.000

قیمت شیر پروانه ویفری گیربکسی دیسک استیل PN16 امید گلستان

“4 49.600.000
قیمت شیر پروانه ویفری گیربکسی دیسک استیل PN16 امید گلستان “5

54.000.000

قیمت شیر پروانه ویفری گیربکسی دیسک استیل PN16 امید گلستان

“6 59.500.000
قیمت شیر پروانه ویفری گیربکسی دیسک استیل PN16 امید گلستان “8

66.700.000

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه چدن PN16 وگ ایران بی همتا

“2 21.400.000
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه چدن PN16 وگ ایران بی همتا “1/2 2

23.600.000

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه چدن PN16 وگ ایران بی همتا

“3 26.000.000
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه چدن PN16 وگ ایران بی همتا “4

27.900.000

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه چدن PN16 وگ ایران بی همتا

“5 32.500.000
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه چدن PN16 وگ ایران بی همتا “6

39.000.000

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه چدن PN16 وگ ایران بی همتا

“8 52.000.000
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه چدن PN16 وگ ایران بی همتا “10

126.000.000

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه چدن PN16 وگ ایران بی همتا

“12 127.400.000
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه استیل PN16 وگ ایران بی همتا “2

23.400.000

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه استیل PN16 وگ ایران بی همتا

“1/2 2 25.700.000
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه استیل PN16 وگ ایران بی همتا “3

28.600.000

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه استیل PN16 وگ ایران بی همتا

“4 30.000.000
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه استیل PN16 وگ ایران بی همتا “5

34.400.000

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی دریچه استیل PN16 وگ ایران بی همتا

“6 42.640.000
قیمت شیر پروانه ای لاگ ویفری گیربکسی دریچه چدن PN16 وگ ایران بی همتا “2

27.500.000

قیمت شیر پروانه ای لاگ ویفری گیربکسی دریچه چدن PN16 وگ ایران بی همتا

“1/2 2 31.200.000
قیمت شیر پروانه ای لاگ ویفری گیربکسی دریچه چدن PN16 وگ ایران بی همتا “3

33.800.000

قیمت شیر پروانه ای لاگ ویفری گیربکسی دریچه چدن PN16 وگ ایران بی همتا

“4 37.700.000
قیمت شیر پروانه ای لاگ ویفری گیربکسی دریچه چدن PN16 وگ ایران بی همتا “5

40.300.000

قیمت شیر پروانه ای لاگ ویفری گیربکسی دریچه چدن PN16 وگ ایران بی همتا

“6 52.000.000
قیمت شیر پروانه ای لاگ ویفری گیربکسی دریچه چدن PN16 وگ ایران بی همتا “8

79.300.000

قیمت شیر پروانه ای لاگ ویفری گیربکسی دریچه چدن PN16 وگ ایران بی همتا

“10 143.000.000
قیمت شیر پروانه ای لاگ ویفری گیربکسی دریچه چدن PN16 وگ ایران بی همتا “12

144.000.000

قیمت شیَر پروانه ای لاگ ویفری گیربکسی دریچه استیل PN16 وگ ایران بی همتا

“2 28.600.000
قیمت شیر پروانه ای لاگ ویفری گیربکسی دریچه استیل PN16 وگ ایران بی همتا “1/2 2

32.500.000

قیمت شیر پروانه ای لاگ ویفری گیربکسی دریچه استیل PN16 وگ ایران بی همتا

“3 35.100.000
قیمت شیر پروانه ای لاگ ویفری گیربکسی دریچه استیل PN16 وگ ایران بی همتا “4

39.000.000

قیمت شیر پروانه ای لاگ ویفری گیربکسی دریچه استیل PN16 وگ ایران بی همتا

“5 41.600.000
قیمت شیر پروانه ای لاگ ویفری گیربکسی دریچه استیل PN16 وگ ایران بی همتا “6

53.300.000

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی PN16 فاراب

“1/2 1 37.000.000
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی PN16 فاراب “2

43.900.000

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی PN16 فاراب

“1/2 2 47.600.000
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی PN16 فاراب “3

54.100.000

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی PN16 فاراب

“4 56.100.000
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی PN16 فاراب “5

60.600.000

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی PN16 فاراب

“6 78.000.000
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی PN16 فاراب “8

110.000.000

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی PN16 فاراب

“10 181.900.000
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی PN16 فاراب “12

194.400.000

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی چدنی PN16 فاراب

“14 279.400.000
قیمت شیر پروانه ای دیسک چدن روکش کرم گیربکسی KSB “2×50

تماس بگیرید

قیمت شیر پروانه ای دیسک چدن روکش کرم گیربکسی KSB

“1/2 2×65 تماس بگیرید
قیمت شیر پروانه ای دیسک چدن روکش کرم گیربکسی KSB “3×80

تماس بگیرید

قیمت شیر پروانه ای دیسک چدن روکش کرم گیربکسی KSB

“4×100 تماس بگیرید
قیمت شیر پروانه ای دیسک چدن روکش کرم گیربکسی KSB “5×125

تماس بگیرید

قیمت شیر پروانه ای دیسک چدن روکش کرم گیربکسی KSB

“6×150 تماس بگیرید
قیمت شیر پروانه ای دیسک چدن روکش کرم گیربکسی KSB “8×200

تماس بگیرید

قیمت شیر پروانه ای دیسک چدن روکش کرم گیربکسی KSB

“10×250 تماس بگیرید
قیمت شیر پروانه ای دیسک چدن روکش کرم گیربکسی KSB “12×300

تماس بگیرید

قیمت شیر پروانه ای دیسک استیل گیربکس 304 KSB

“2×50 تماس بگیرید
قیمت شیر پروانه ای دیسک استیل گیربکس 304 KSB “1/2 2×65

تماس بگیرید

قیمت شیر پروانه ای دیسک استیل گیربکس 304 KSB

“3×80 تماس بگیرید
قیمت شیر پروانه ای دیسک استیل گیربکس 304 KSB “4×100

تماس بگیرید

قیمت شیر پروانه ای دیسک استیل گیربکس 304 KSB

“5×125 تماس بگیرید
قیمت شیر پروانه ای دیسک استیل گیربکس 304 KSB “6×150

تماس بگیرید

قیمت شیر پروانه ای دیسک استیل گیربکس 304 KSB

“8×200 تماس بگیرید
قیمت شیر پروانه ای دیسک استیل گیربکس 304 KSB “10×250

تماس بگیرید

قیمت شیر پروانه ای دیسک استیل گیربکس 304 KSB

“12×300 تماس بگیرید
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی سیت کروم PN16 اکون “2

تماس بگیرید

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی سیت کروم PN16 اکون

“1/2 2 تماس بگیرید
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی سیت کروم PN16 اکون “3

تماس بگیرید

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی سیت کروم PN16 اکون

“4 تماس بگیرید
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی سیت کروم PN16 اکون “5

تماس بگیرید

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی سیت کروم PN16 اکون

“6 تماس بگیرید
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی سیت کروم PN16 اکون “8

تماس بگیرید

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی سیت کروم PN16 اکون

“10 تماس بگیرید
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی سیت کروم PN16 اکون “12

تماس بگیرید

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی سیت استیل PN16 اکون

“2 تماس بگیرید
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی سیت استیل PN16 اکون “1/2 2

تماس بگیرید

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی سیت استیل PN16 اکون

“3 تماس بگیرید
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی سیت استیل PN16 اکون “4

تماس بگیرید

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی سیت استیل PN16 اکون

“5 تماس بگیرید
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی سیت استیل PN16 اکون “6

تماس بگیرید

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی سیت استیل PN16 اکون

“8 تماس بگیرید
قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی سیت استیل PN16 اکون “10

تماس بگیرید

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی سیت استیل PN16 اکون

“12

تماس بگیرید

با توجه به نوسان های بازار، جهت اطلاع از قیمت دقیق و سفارش محصولات با کارشناسان ما در پرشین پایپ در تماس باشید.

021-91005252

021-91005757