تبدیل گالوانیزه

تبدیل گالوانیزه

لیست قیمت تبدیل گالوانیزه (1403/03/30)

جهت اطلاع از تخفیف و ارسال پیش فاکتور تماس بگیرید.

نام محصول

سایز قیمت (ریال)
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “3/4×”1/2

240.000

قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین

“1/2×”1 440.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “3/4×”1

440.000

قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین

“1/2×”1/4 1 770.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “3/4×”1/4 1

770.000

قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین

“1×”1/4 1 770.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1/2×”1/2 1

1.000.000

قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین

“3/4×”1/2 1 1.000.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1×”1/2 1 1.000.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1/4 1×”1/2 1 1.000.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1/2×”2

1.350.000

قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین

“3/4×”2 1.350.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1×”2

1.350.000

قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین

“1/4 1×”2 1.350.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1/2 1×”2

1.350.000

قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین

“1/2 1×”1/2 2 2.300.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “2×”1/2 2

2.300.000

قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین

“1×”3 4.000.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1/2 1×”3

4.000.000

قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین

“2×”3 4.000.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “1/2 2×”3

4.000.000

قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین

“1/2 1×”4 5.100.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “2×”4

5.100.000

قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین

“1/2 2×”4 5.100.000
قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین “3×”4

5.100.000

قیمت تبدیل گالوانیزه مک چین

“4×”5 6.900.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “1/4×”1/2

500.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل

“3/8×”1/2 500.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “3/4×”1/2

400.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل

“1/2×”1 700.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “3/4×”1

700.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل

“1/2×”1/4 1 1.000.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “3/4×”1/4 1

1.000.000

قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “1×”1/4 1 1.000.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “1/2×”1/2 1 1.150.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “3/4×”1/2 1 1.150.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “1×”1/2 1 1.150.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “1 1/4×”1/2 1.150.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “1/2×”2 1.500.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “3/4×”2 1.500.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “1×”2 1.500.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “1/4 1×”2 1.500.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “1/2 1×”2 1.500.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “1×”1/2 2 2.800.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “1/4 1×”1/2 2 2.800.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “1/2 1×”1/2 2 2.800.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “2×”1/2 2 2.800.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “1/2 1×”3 4.200.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “2×”3 4.200.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “1/2 2×”3 4.200.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “2×”4 5.500.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “1/2 2×”4 5.500.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “3×”4 5.500.000
قیمت تبدیل گالوانیزه توپی برزیل “4×”5 7.200.000
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “1/2×”3/4 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “1/2×”1 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “3/4×”1 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “3/4×”1/4 1 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “1×”1/4 1 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “1/2×”1/2 1 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “3/4×”1/2 1 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “1×”1/2 1 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “1/4 1×”1/2 1 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “1/2×”2 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “3/4×”2 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “1×”2 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “1/4 1×”2 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “1/2 1×”2 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “1×”1/2 2 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “1/4 1×”1/2 2 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “1/2 1×”1/2 2 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “2×”1/2 2 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “1/4 1×”3 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “1/2 1×”3 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “2×”3 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “1/2 2×”3 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “2×”4 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “1/2 2×”4 تماس بگیرید
قیمت تبدیل گالوانیزه جورج فیشر سوئیس “3×”4

تماس بگیرید

تبدیل گالوانیزه

تبدیل گالوانیزه یکی از قطعات پر مصرف اتصالات گالوانیزه است. داخل آن کوچکتر بوده به صورت تمام رزوه ساخته شده است.

قسمت بیرونی آن بزرگتر بوده، از یک طرف رزوه شده و طرف دیگر آن به صورت آچار خور برای باز و بسته کردن است.

این نوع تبدیل از جنس گالوانیزه اغلب در خطوط لوله‌ های‌ گالوانیزه استفاده می شود.

اتصالات گالوانیزه به دو صورت اتصالات گالوانیزه سفید و اتصالات گالوانیزه سیاه و در انواع کلاس های مختلف فشاری تولید و عرضه می شوند.

تبدیل گالوانیزه در انواع مختلف به صورت متقارن و نامتقارن و در اشکال گوناگون مانند چهارگوش به گرد، گرد به گرد و … تولید می شود.

ساخت اتصالات گالوانیزه نیز به دو شکل گالوانیزه گرم و گالوانیزه سرد انجام می شود.

تبدیل گالوانیزه هم اتصال دهنده است و هم مسیر سیالات را تغییر می دهد.

اتصالات آهنی به عنوان رابط، انشعاب دهنده، تقسیم کننده، متصل کننده، تغییردهنده مسیرحرکت لوله، کاهنده سایز و انسداد کننده و… برای عبور سیالات مایع و گازی مورد استفاده قرارمی گیرد.

کاربرد تبدیل گالوانیزه

کاربرد تبدیل گالوانیزه در صنایع مختلف مانند صنعت آب، گاز، بخار، هوا و … موارد دیگر دیده می شود.

این محصول در برابر انواع سیالات خورنده مانند اسیدها، بازها و زنگ زدگی مقاومت بالایی دارد و کاربرد آن در صنایع کشاورزی و صنایع غذایی است.

یکی دیگر از موارد کاربرد تبدیل گالوانیزه برای تغییر سایز در مسیر لوله کشی است.

این قطعه از اتصالات گالوانیزه برای عبور انواع سوسپانسیون ها، سیالات گازی، مایع و نیمه جامد کاربرد دارد.

تبدیل گالوانیزه را براساس ضخامت ورق می توان با انواع جوش مثل جوش نقطه ای، درزجوش، کلینچ و الکترودی به مسیر لوله کشی اضافه کرد.

ویژگی های تبدیل گالوانیزه

از ویژگی های تبدیل گالوانیزه می توان به نوع اتصال آن اشاره داشت که به صورت نری و مادگی است.

اتصالات ویژه مورد آزمایش برای فشار بالا بیش از ۲۵ بار، مقرون به صرفه بودن و ضریب انبساط طولی کم سایر ویژگی های آن است..

ویژگی های تبدیل گالوانیزه شامل مقاومت بالا در برابر حریق، مقاومت در مقابل نفوذ هوا به دیواره لوله می شود.

در برابر فشار و دماهای بالا مقاومت بالایی دارد و همچنین دارای مقاومت مکانیکی خوبی است  که از ویژگی های تبدیل گالوانیزه محسوب می شود.

به کارگیری لوله و اتصالات گالوانیزه از لحاظ هزینه بسیار مقرون به صرفه بوده و فضای بسیار کمتری از ساختمان را اشغال می کند.

تبدیل گالوانیزه دارای استاندارد خاصی نیست و متناسب با دستگاه و محل مورد نظر ساخته میشود.

در صنایعی که نیاز به تغییر سایز لوله باشد، تبدیل ها دارای یک سر دنده مادگی و یک سر دنده نر هستند، سایز قسمت مادگی از قسمت نر پایین تر است.

مشخصات فنی تبدیل گالوانیزه

مشخصات فنی تبدیل گالوانیزه این است که برای کاهش یا افزایش انشعاب در خطوط لوله گالوانیزه مورد استفاده قرار می گیرد.

اتصال کاهنده برای مقاوم سازی در برابر زنگ زدگی و خورندگی به دو صورت گالوانیزه گرم و گالوانیزه سرد آبکاری می شود.

یکی دیگر از مشخصات فنی تبدیل گالوانیزه این است که معمولا در سایزهای “1/2 ، “3/4 ، “1 ، “11/4 ، “11/2 ، “2 ، “21/2 ، “3 ، “4 تولید می شود.

اتصالات گالوانیزه به روش ریخته گری و از مواد اولیه چدن داکتیل نشکن ساخته شده و دارای رزوه برای اتصال سریع و آسان است.

برای تولید اتصالات قالب مخصوص طراحی و ساخته می شود و بعد از آماده شدن اتصالات با دستگاه تراش رزوه شده سپس به صورت گالوانیزه گرم یا گالوانیزه سرد پوشش داده می شود.

سایر مشخصات فنی تبدیل گالولنیزه این است که در دماهای بالا و پایین قابل استفاده است و دارای آب بندی کامل و مطمئن است.

با توجه به نوسان های بازار، جهت اطلاع از قیمت دقیق و سفارش محصولات با کارشناسان ما در پرشین پایپ در تماس باشید.

021-91005252

021-91005757