لیست قیمت اتصالات دنده ای سیاه توپی برزیل

اتصالات دنده ای سیاه توپی برزیل

اتصالات دنده ای سیاه توپی برزیل

اتصالات دنده ای سیاه توپی برزیل یا همان Black Malleable Iron Pipe Fittings به نوعی اتصالات لوله‌های آهنی سیاه اشاره دارد که از جنس آهن ریخته گری تولید می‌شوند و سطح آنها معمولاً پوششی سیاه دارند.

این اتصالات دارای دنده‌هایی در سر و سرپیچ‌هایشان هستند که به وسیله آنها به سادگی و صلابت با لوله‌های آهنی سیاه دیگر متصل می‌شوند.

کاربرد اتصالات دنده ای سیاه توپی برزیل

اتصالات دنده ای سیاه توپی برزیل در بسیاری از صنایع و بخش‌های مختلف استفاده می‌شوند. برخی از کاربردهای اصلی این اتصالات عبارتند از:

سیستم های لوله کشی صنعتی

اتصالات دنده ای سیاه توپی برزیل در سیستم های لوله کشی صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

آنها به عنوان اتصالات قوی و محکم برای اتصال و ادغام لوله‌های آهنی سیاه استفاده می‌شوند.

صنایع نفت و گاز

در صنایع نفت و گاز، اتصالات دنده ای سیاه توپی برزیل به منظور اتصال لوله‌ها، تجهیزات و سیستم‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

آنها معمولاً در ایستگاه‌های پمپاژ، مخازن نفت و گاز، خطوط لوله‌کشی و سیستم‌های توزیع مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ساختمان و سیستم‌های HVAC

در ساختمان‌ها و سیستم‌های HVAC (تهویه مطبوع، گرمایش و سرمایش)، اتصالات دنده ای سیاه توپی برزیل استفاده می‌شوند.

آنها به منظور اتصال لوله‌ها، تجهیزات و واحدهای مختلف مانند رادیاتورها، دیواره‌های تقسیمی و سیستم‌های آبگرمکن مورد استفاده قرار می‌گیرند.

صنایع شیمیایی و پتروشیمی

در صنایع شیمیایی و پتروشیمی که با شرایط شیمیایی سخت و فشارهای بالا روبرو هستند، اتصالات دنده ای سیاه توپی برزیل به منظور اتصال لوله‌ها و تجهیزات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

آنها برای ایجاد سیستم‌ های انتقال، تجهیزات حفاظتی و سیستم‌های کنترل استفاده می‌شوند.

توجه داشته باشید که این فقط برخی از کاربردهای عمومی اتصالات دنده ای سیاه توپی برزیل هستند و در صنایع و بخش‌های دیگر نیز ممکن است استفاده شوند.

لیست قیمت زانو 90 درجه توپی برزیل (1403/03/30)

عنوان

سایز قیمت (ريال)
قیمت زانو سیاه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل “1/2

500.000

قیمت زانو سیاه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

“3/4 700.000
قیمت زانو سیاه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل “1

1.050.000

قیمت زانو سیاه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

“1/4 1 1.600.000
قیمت زانو سیاه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل “1/2 1

2.000.000

قیمت زانو سیاه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

“2 5.000.000
قیمت زانو سیاه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل “1/2 2

7.000.000

قیمت زانو سیاه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

“3 8.000.000
قیمت زانو سیاه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل “4

11.500.000

لیست قیمت زانو 90 درجه تبدیلی سیاه توپی برزیل (1403/03/30)

عنوان

سایز قیمت (ريال)
قیمت زانو تبدیلی سیاه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل “1/2×”3/4

820.000

قیمت زانو تبدیلی سیاه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

“1/2×”1 1.250.000
قیمت زانو تبدیلی سیاه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل “3/4×”1

1.250.000

قیمت زانو تبدیلی سیاه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل

“1×”1/4 1

1.800.000

لیست قیمت تبدیل سیاه توپی برزیل (1403/03/30)

نام محصول

سایز قیمت (ریال)
قیمت تبدیل سیاه توپی برزیل “3/4×”1/2

400.000

قیمت تبدیل سیاه توپی برزیل

“1/2×”1 700.000
قیمت تبدیل سیاه توپی برزیل “3/4×”1

700.000

قیمت تبدیل سیاه توپی برزیل

“1/2×”1/4 1 1.000.000
قیمت تبدیل سیاه توپی برزیل “3/4×”1/4 1

1.000.000

قیمت تبدیل سیاه توپی برزیل

“1×”1/4 1 1.000.000
قیمت تبدیل سیاه توپی برزیل “1/2×”1/2 1

1.150.000

قیمت تبدیل سیاه توپی برزیل

“3/4×”1/2 1 1.150.000
قیمت تبدیل سیاه توپی برزیل “1×”1/2 1

1.150.000

قیمت تبدیل سیاه توپی برزیل

“1/4 1×”1/2 1.150.000
قیمت تبدیل سیاه توپی برزیل “1/2×”2

1.500.000

قیمت تبدیل سیاه توپی برزیل

“3/4×”2 1.500.000
قیمت تبدیل سیاه توپی برزیل “1×”2

1.250.000

قیمت تبدیل سیاه توپی برزیل

“1/4 1×”2 1.500.000
قیمت تبدیل سیاه توپی برزیل “1/2 1×”2

1.500.000

قیمت تبدیل سیاه توپی برزیل

“1/2 1×”1/2 2 2.800.000
قیمت تبدیل سیاه توپی برزیل “2×”1/2 2

2.800.000

قیمت تبدیل سیاه توپی برزیل

“1/2 1×”3 4.200.000
قیمت تبدیل سیاه توپی برزیل “2×”3

4.200.000

لیست قیمت چپقی سیاه توپی برزیل (1403/03/30)

نام محصول

سایز قیمت (ريال)
قیمت چپقی سیاه توپی برزیل 1/2″

520.00

قیمت چپقی سیاه توپی برزیل

3/4″ 750.000
قیمت چپقی سیاه توپی برزیل 1″

1.150.000

قیمت چپقی سیاه توپی برزیل

“1/4 1 1.700.000
قیمت چپقی سیاه توپی برزیل

“1/2 1

2.100.000

قیمت چپقی سیاه توپی برزیل

2″

5.200.000

قیمت چپقی سیاه توپی برزیل “1/2 2 7.500.000

قیمت چپقی سیاه توپی برزیل

3″ 8.500.000
قیمت چپقی سیاه توپی برزیل 4″

12.500.000

لیست قیمت سه راهی سیاه توپی برزیل (1403/03/30)

نام محصول

سایز قیمت (ریال)
قیمت سه راهی سیاه توپی TUPY برزیل “1/2

550.000

قیمت سه راهی سیاه توپی TUPY برزیل

“3/4 800.000
قیمت سه راهی سیاه توپی TUPY برزیل “1

1.250.000

قیمت سه راهی سیاه توپی TUPY برزیل

“1/4 1 1.800.000
قیمت سه راهی سیاه توپی TUPY برزیل “1/2 1

2.600.000

قیمت سه راهی سیاه توپی TUPY برزیل

“2 5.500.000
قیمت سه راهی سیاه توپی TUPY برزیل “1/2 2

8.000.000

قیمت سه راهی سیاه توپی TUPY برزیل

“3

9.500.000

لیست قیمت سه راهی تبدیلی سیاه توپی برزیل (1403/03/30)

نام محصول

سایز قیمت (ريال)
قیمت سه راهی تبدیلی سیاه توپی برزیل “1/2×”3/4

850.000

قیمت سه راهی تبدیلی سیاه توپی برزیل

“1/2×”1 1.500.000
قیمت سه راهی تبدیلی سیاه توپی برزیل “3/4×”1

1.500.000

قیمت سه راهی تبدیلی سیاه توپی برزیل

“1/2×”1/4 1 2.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی سیاه توپی برزیل “3/4×”1/4 1

2.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی سیاه توپی برزیل

“1×”1/4 1 2.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی سیاه توپی برزیل “1/2×”1/2 1

2.800.000

قیمت سه راهی تبدیلی سیاه توپی برزیل

“3/4×”1/2 1 2.800.000
قیمت سه راهی تبدیلی سیاه توپی برزیل “1×”1/2 1

2.800.000

قیمت سه راهی تبدیلی سیاه توپی برزیل

“1/4 1×”1/2 1 2.800.000
قیمت سه راهی تبدیلی سیاه توپی برزیل “1/2×”2

6.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی سیاه توپی برزیل

“3/4×”2 6.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی سیاه توپی برزیل “1×”2

6.000.000

قیمت سه راهی تبدیلی سیاه توپی برزیل

“1/4 1×”2 6.000.000
قیمت سه راهی تبدیلی سیاه توپی برزیل “1/2 1×”2

6.000.000

لیست قیمت بوشن سیاه توپی برزیل (1403/03/30)

نام محصول

سایز قیمت (ریال)
قیمت بوشن سیاه توپی برزیل “1/2

460.000

قیمت بوشن سیاه توپی برزیل

“3/4 520.000
قیمت بوشن سیاه توپی برزیل “1

800.000

قیمت بوشن سیاه توپی برزیل

“1/4 1 1.250.000
قیمت بوشن سیاه توپی برزیل “1/2 1

1.500.000

قیمت بوشن سیاه توپی برزیل

“2 2.800.000
قیمت بوشن سیاه توپی برزیل “1/2 2

4.600.000

قیمت بوشن سیاه توپی برزیل

“3 6.000.000
قیمت بوشن سیاه توپی برزیل “4

7.000.000

لیست قیمت بوشن تبدیلی سیاه توپی برزیل (1403/03/30)

نام محصول

سایز قیمت (ريال)
قیمت بوشن تبدیلی سیاه توپی برزیل “1/2×”3/4

600.000

قیمت بوشن تبدیلی سیاه توپی برزیل

“1/2×”1 900.000
قیمت بوشن تبدیلی سیاه توپی برزیل “3/4×”1

900.000

لیست قیمت مغزی سیاه توپی برزیل (1403/03/30)

نام محصول

سایز قیمت (ریال)
قیمت مغزی سیاه توپی برزیل “1/2

500.000

قیمت مغزی سیاه توپی برزیل

“3/4 600.000
قیمت مغزی سیاه توپی برزیل “1

850.000

قیمت مغزی سیاه توپی برزیل

“1/4 1 1.350.000
قیمت مغزی سیاه توپی برزیل “1/2 1

1.600.000

قیمت مغزی سیاه توپی برزیل

“2 3.400.000
قیمت مغزی سیاه توپی برزیل “1/2 2

5.000.000

قیمت مغزی سیاه توپی برزیل

“3 6.500.000
قیمت مغزی سیاه توپی برزیل “4

8.000.000

لیست قیمت مغزی تبدیلی توپی برزیل (1403/03/30)

نام محصول

سایز قیمت (ریال)
قیمت مغزی تبدیلی سیاه توپی برزیل “3/4×”1/2

700.000

قیمت مغزی تبدیلی سیاه توپی برزیل

“1/2×”1 950.000
قیمت مغزی تبدیلی سیاه توپی برزیل “3/4×”1

950.000

لیست قیمت درپوش سیاه توپی برزیل (1403/03/30)

نام محصول

سایز قیمت (ریال)
قیمت درپوش سیاه توپی برزیل 1/2″

260.000

قیمت درپوش سیاه توپی برزیل

3/4″ 350.000
قیمت درپوش سیاه توپی برزیل 1″

420.000

قیمت درپوش سیاه توپی برزیل

“1/4 1 750.000
قیمت درپوش سیاه توپی برزیل “1/2 1

1.000.000

قیمت درپوش سیاه توپی برزیل

2″

1.250.000

لیست قیمت مهره ماسوره سیاه توپی برزیل (1403/03/30)

نام محصول

سایز قیمت (ریال)
قیمت مهره ماسوره سیاه دنده ای توپی برزیل 1/2″

1.500.000

قیمت مهره ماسوره سیاه دنده ای توپی برزیل

3/4″ 2.100.000
قیمت مهره ماسوره سیاه دنده ای توپی برزیل 1″

2.700.000

قیمت مهره ماسوره سیاه دنده ای توپی برزیل

“1/4 1 4.200.000
قیمت مهره ماسوره سیاه دنده ای توپی برزیل “1/2 1

5.500.000

قیمت مهره ماسوره سیاه دنده ای توپی برزیل

2″ 9.200.000
قیمت مهره ماسوره سیاه دنده ای توپی برزیل “1/2 2

17.000.000

قیمت مهره ماسوره سیاه دنده ای توپی برزیل

“3 20.500.000
قیمت مهره ماسوره سیاه دنده ای توپی برزیل “4

24.000.000

لیست قیمت روپیچ توپیچ سیاه توپی برزیل (1403/03/30)

نام کالا

سایز قیمت (ریال)
قیمت روپیچ توپیچ سیاه توپی برزیل “1/2

550.000

قیمت روپیچ توپیچ سیاه توپی برزیل

“3/4 700.000
قیمت روپیچ توپیچ سیاه توپی برزیل “1

1.050.000

قیمت روپیچ توپیچ سیاه توپی برزیل

“1/4 1

1.350.000

استاندارد های اتصالات دنده ای سیاه توپی برزیل

استاندارد های مربوط به اتصالات دنده ای سیاه توپی برزیل عموماً بر اساس استاندارد های ملی و بین المللی تعیین می‌شوند.

دو استاندارد رایج برای اتصالات دنده ای سیاه توپی عبارتند از:

استاندارد ASTM

ASTM یا American Society for Testing and Materials یک سازمان استاندارد آمریکایی است که استانداردهای مربوط به مواد و محصولات صنعتی را تعیین می‌کند.

استاندارد ASTM A197 شامل مشخصات اتصالات دنده ای سیاه توپی برزیل است.

این استاندارد شامل خواص مکانیکی، ترکیب شیمیایی و ابعاد فیزیکی اتصالات است.

استاندارد ASME

ASME یا American Society of Mechanical Engineers یک سازمان استاندارد بین المللی است که در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات مکانیکی و لوله کشی فعالیت می‌کند.

استاندارد ASME B16.3 شامل مشخصات اتصالات دنده ای سیاه توپی برزیل است. این استاندارد شامل ابعاد، مواد و خواص فیزیکی اتصالات می‌شود.

معمولاً اتصالات دنده ای سیاه توپی برزیل بر اساس این استانداردها ساخته و تست می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که آنها به طور صحیح عمل کرده و با سایر مؤلفه‌های لوله کشی سازگار هستند.

با توجه به نوسان های بازار، جهت اطلاع از قیمت دقیق و سفارش محصولات با کارشناسان ما در پرشین پایپ در تماس باشید.

021-91005252

021-91005757